L.dz. 2253  /2013                                                                    Wrocław 02 września 2013r
 
Zarządy   ROD
wszystkie okręgu   wrocławskiego
Prezes    Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że Krajowa Rada Związku podjęła wstępną decyzję o ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w obronie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadzone przez posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej poprawki, a nawet nowe zapisy do projektu obywatelskiego spowodowały, że projekt ten zatracił swój sens, a ponadto zmiany te mogą spowodować, że nowa ustawa nie zostanie uchwalona do końca 2013r z uwagi na niezgodność wielu wprowadzonych zapisów z Konstytucją RP.
Ogólnopolska manifestacja w Warszawie ma odbyć się około 20 września br. Dzień i godzina wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym.
Zwracamy się w związku z powyższym o pisemne zadeklarowanie ilości osób, które wezmą udział w manifestacji z Waszego ROD, w tym o podanie nazwisk tych osób. Jest to niezbędne, celem przyporządkowania osób do określonego numeru autokaru.    Z uwagi na znaczne koszty szczególnie transportu odpłatność za uczestnika manifestacji z ROD wyniesie 35 zł/os. Koszty udziału uczestnika manifestacji można pokryć również z Funduszu Oświatowego (Uchwała KR PZD)
Płatność tę można dokonywać na konto Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu po podjęciu ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu manifestacji i ustaleniu jej terminu, co może nastąpić po posiedzeniu Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej, która obradować będzie w dniach 10-12 września b.r.
W drodze powrotnej Okręgowy Zarząd zabezpieczy obiad dla każdego uczestnika manifestacji.
Zgłoszenia ilości osób i nazwisk należy dokonywać drogą emaliową na adres :  gk-op-pzd@o2.pl lub listownie priorytetem do 13 września 2013r włącznie.

 

 P R E Z E S
Okręgowego Zarządu PZD
we Wrocławiu
 mgr Janusz    Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie