Wrocław, dnia 16 września 2013r.
Prezes Zarząd  ROD
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD
Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD
okręgu  wrocławskiego
w s z y s t k i e
 
       W nawiązaniu do Decyzji nr 3 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 12 września 2013r. w sprawie organizacji manifestacji pod urzędami wojewódzkimi oraz ustaleń dokonanych na naradach w dniach 13 i 16 września 2013r. w z y w a   s i ę wszystkich członków zarządów, wszystkich członków komisji rewizyjnych , wszystkich członków komisji rozjemczych, wszystkich działkowców rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego oraz członków ich rodzin i sympatyków ogrodnictwa działkowego do udziału w manifestacji w obronie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
       Manifestacja odbędzie się w dniu 20 września 2013r. i rozpocznie się o godzinie 11.00 przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu pomiędzy ulicami Mazowiecką a Wybrzeżem Słowackiego skąd uda się następnie pod Urząd Wojewódzki na pl. Powstańców Warszawy.
       Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu prosi w związku powyższym o zmobilizowanie jak największych grup uczestników manifestacji i zabranie ze sobą wszelkich flag związkowych i państwowych, transparentów, banerów. Transparenty sporządzone mogą być z dowolnego materiału (plastik, płótno, dykta tektura), a hasła powinny wyrażać stosunek do obecnej sytuacji w sprawie sposobu procedowania nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez posłów Platformy Obywatelskiej – członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej w tym przez Przewodniczącą – Krystynę Sibińską i posła Marka Łapińskiego, którzy swymi manipulacjami wprowadzają w błąd opinię publiczną i działkowców, przedłużają procedowanie, wprowadzają wiele istotnych zmian i nowych zapisów do obywatelskiego projektu ustawy tak, że projekt ten nie jest już projektem obywatelskim a jest projektem Platformy Obywatelskiej.
       Przykładem manipulacji, której celem było pozyskanie działkowców ale i skłócenie działkowców, była obietnica przekazania w użytkowanie wieczyste użytkowanych działek, a obecnie proponują iluzoryczny udział w prawie wieczystego użytkowania ogrodu w stosunku do ilości działek np. 1/300, przy czym w świetle wypowiedzi przedstawicieli ministerstw również i ten pomysł może być niezgodny z Konstytucja a działkowiec może być obciążony podatkiem od nieruchomości.
       W sytuacji zagrożenia uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyż pozostało już niewiele czasu oraz wobec prowadzonych manipulacji i wprowadzonych zmian do obywatelskiego projektu, wobec lekceważenia działkowców, którzy w liczbie 1 miliona podpisali się pod obywatelskim projektem, wobec odrzucenia argumentów działkowców wyrażonych w tysiącach listów i stanowisk – koniecznym jest wyrażenie naszego sprzeciwu wobec takich praktyk i postępowaniu poprzez udział w masowej manifestacji w dniu 20września 2013r. 
   Zapoznajmy się z sytuacją i przebiegiem prac czytając informacje na stronie KR i OZ PZD.
                                                                                 

                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                      mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie