S T A N O W I S K O
 
Zarządu, komisji statutowych i działkowców
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PARTYNICE” we Wrocławiu przyjęte w trakcie spotkania z okazji
„Dnia Działkowca"
14 września 2013 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
          Zbierając podpisy poparcia pod Obywatelskim Projektem Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych byliśmy pełni nadziei, że posłowie naszego Sejmu rzetelnie ocenią wysiłek autorów tego dokumentu, że nie zrobią krzywdy swoim obywatelom – działkowcom. I nie było ważne, że zima, mróz, śnieg, że okres uśpienia w ogrodach... Ale udało się. W skali kraju zebrano ich prawie milion, a w okręgu wrocławskim ponad 70 tysięcy. Dlaczego uzyskano tak masowe poparcie projektu przez działkowców i sympatyków? Bo projekt był dobry. Uwzględniał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego RP oraz nasze oczekiwania.
 
         Ale nie przewidzieliśmy, że rządzącym naszym krajem niepotrzebne są ogrody działkowe i działkowcy, którzy przedłużają swoje życie przebywając i pracując na tych kilkusetmetrowych skrawkach ziemi, realizując zamierzenia na miarę jesieni życia.
 
         Posłowie powołani do podkomisji nadzwyczajnej, której zadaniem było procedowanie nad obywatelskim projektem ustawy najpierw przez dwa miesiące toczyli boje proceduralne o to kto będzie komisji przewodniczył, a później przez kilka spotkań, w pośpiechu wprowadzali do projektu poprawki nie licząc się z trzeźwymi głosami prawników. Nic więc dziwnego, że powstały w ten sposób projekt różni się dalece od tego, pod którym zbieraliśmy podpisy.
 
         Najbardziej boli nas niekonstytucyjny podział działkowców na lepszych, którzy gospodarują w ogrodach posiadających prawo użytkowania wieczystego oraz tych gorszych, mających działki w ogrodach o statucie użytkowania zwykłego. Niepokoi także wprowadzenie możliwości niekontrolowanego przez Zarząd Ogrodu obrotu działkami.
 
         Wydarzenia ostatnich dni: blokowanie przez przewodniczącą podkomisji rozpatrywania poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD, lekceważąca postawa przewodniczącej Sibińskiej skutkująca opuszczeniem sali posiedzeń przez przedstawicieli działkowców oraz grupy posłów powodują, iż stajemy w obliczu konieczności wyartykułowania swoich oczekiwań w ostrzejszy sposób.
 
         Czas upływa nieubłaganie. Do końca roku pozostało trzy i pół miesiąca, a projekt ustawy o ROD jest w rozsypce. Brak jednolitego projektu, brak uzgodnień międzyresortowych, brak woli wspólnej pracy dla dobra obywateli. Nic więc dziwnego, iż Krajowa Rada PZD wezwała działkowców do udziału w manifestacjach w miastach wojewódzkich w dniu 20 września br. oraz w centralnej manifestacji działkowców w Warszawie 10 października 2013 r.
 
Będziemy w nich uczestniczyć. Damy wyraz swojemu niezadowoleniu, zaprotestujemy przeciwko poselskim gierkom i zabawianiu się posłów naszym kosztem. Będziemy walczyć o swoje prawa i o nasze małe miejsca na ziemi.
 
         Działkowcy ROD „PARTYNICE” we Wrocławiu gorąco apelują
do Marszałka Sejmu p. Ewy Kopacz, do wszystkich klubów poselskich, do senatorów, do wszystkich ludzi dobrej woli o spowodowanie aby obywatelski projekt ustawy o ROD stał się ustawą, która na pewno służyć będzie Polsce
i polskim rodzinom.
 
 
Zarząd ROD „PARTYNICE”:
 
Czesław Warych      Jan Litarowicz     Zdzisław Kowalczyk     Helena Żugaj
 
Marian Koczeń         Halina Najduch    Zdzisław Lewandowski
 
Komisja Rewizyjna ROD:
 
Adam Chodaczyński       Andrzej Wąsewicz         Wojciech Piskorski
 
Wojciech Kobierski           Zbigniew Pysiewicz
 
Komisja Rozjemcza ROD:
 
 Bernard Gaffke        Tomasz Madycki         Marek Tomczyk        
 
Ryszard Chiliński     Bogdan Trześniewski 
 
Działkowcy ROD „PARTYNICE”
(wg list poparcia – 52 podpisy)
 
Wrocław, 14 września 2013 r.   

Warto odwiedzić


 

Logowanie