Zarząd i Komisje Statutowe i Problemowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego  Zgoda w Jelczu-Laskowicach wraz z 120 działkowcami będącymi na uroczystości Dnia Działkowca w dniu 08.09.2013 r  w ROD ZGODA w Jelczu - Laskowicach przyjęło stanowisko w sprawie poprawek przyjętych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Rozstrzygają się losy działkowców , a w szczególności obywatelki projekt ustawy o ROD , który został przyjęty jako projekt wiodący , alej est wciąż zmieniany.
Wnoszone poprawki przez posłow PO sprawiły , że zatracił on swój wyjściowy sens i nie jest już tym samym projektem , kóry popierały rzesze dzaiłkowców w całej Polsce. Fakt ten budzi niepoków wśród działkowców , z takimi działaniami nie możemy się zgodzić i zgłaszamy wobec nich nasz przeciw ,
My działkowcy apelujemy do Podkomisji Sejmowej , do posłów PO , a w szczególności do Pana Premiera Donalda Tuska o uszanowanie obywatelskiego projeku ustawy o ROD i o nie tworzeniu prawa prowadzącego do haosu w ogrodnictwie działkowym w Polsce .
Tylko nasz projekt ustawy spełni oczekiwania działkowców . Nie chcemy zmian sprzecznych z naszymi oczekiwaniami .
Nie wprowadzajcie do projektu ustawy własnych zapisów niekorzystnych dla działkowców. Manipulacja Podkomisji Sejmowej jest zachowaniem bulwersującym . Wnosimy sprzeciw takiemu traktowaniu naszych spraw . Projekt obywatelki o ROD powininen być przyjety w całości i  poparty przez działkowców , z korzyścią dla działkowców .
 
 
                                                            Zarząd i Komisje ROD ZGODA w Jelczu - Laskowicach
 
 
Otrzymują :
  • Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
  • Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. projektu ustawy o ogrodach działkowych
  • Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie