17 września 2013r.

220 września br, na godzinę 11:00 działkowcy zwołali manifestacje we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce (Miejsca manifestacji). Ich celem jest wyrażenie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz sprzeciw wobec traktowania inicjatywy popartej podpisami 924 000 obywateli przez PO.
  W ostatnich dniach przedstawiciele Komitetu inicjatywy obywatelskiej opuścili posiedzenie podkomisji sejmowej, protestując przeciwko marginalizowaniu roli Komitetu w procesie legislacyjnym przez posłów PO. Opór działkowców budzą też propozycje PO dotyczące m.in.: liberalizacji zasad ochrony terenów ogrodów przed komercjalizacją, „pseudouwłaszczenia”, „urynkowienia” zasad obrotu działkami, ograniczenia praw działkowców przy likwidacji ogrodów oraz wymuszenia atomizacji ich środowiska.
Działkowcy obawiają się też zwłoki w pracach Sejmu, która może  spowodować „niekontrolowane” wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2013r. TK odroczył je o 18 miesięcy – do 21 stycznia 2014r. Jeżeli Sejm nie zdąży uchwalić nowej ustawy, za niecałe 4 miesiące blisko milion rodzin działkowców znajdzie się w próżni prawnej.

Warto odwiedzić


 

Logowanie