STANOWISKO
Członków rodzinnego ogrodu działkowego Poświętne we Wrocławiu, uczestników uroczystości ogrodowej z okazji Dnia Działkowca w dn. 14.09.2013r.
            W sprawie: Wprowadzenia zmian do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych przez posłów Platformy Obywatelskiej.
My członkowie rodzinnego ogrodu działkowego Poświętne we Wrocławiu ze zdumieniem przyjmujemy do wiadomości fakt, że obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych stał się nagle przedmiotem wielu radykalnych przeróbek przez posłów PO zasiadających w podkomisji Sejmowej, zajmującej się projektami ustaw.
            Wprowadzone w ostatnich dniach poprawki i nowe zapisy (uwłaszczenie, potwierdzenie członkostwa w ciągu 5-ciu miesięcy przez każdego działkowca i wiele innych), sprawiły, że zatracił on swój sens, który popierały tysiące działkowców. Z takimi działaniami posłów PO się nie zgadzamy i zgłaszamy wobec nich nasz sprzeciw. Stawiamy tu również pytanie?
Co się stało z zapewnieniami Premiera Pana Donalda Tuska na spotkaniu z działkowcami w dniu 15 czerwca na ogrodzie Waszyngtona w Warszawie, że projekt obywatelski będzie wiodący. Czy posłowie z podkomisji sejmowej z jej przewodniczącym Krystyną Sibińską nie popierali słów swego szefa. Dlatego jeszcze raz apelujemy do Posłów PO – przestańcie manipulować działkowcami i ich obywatelskim projektem.
Tylko nasz projekt ustawy spełnia nasze oczekiwania. Nie chcemy zmian sprzecznych z naszymi oczekiwaniami.
 
W imieniu uczestników prezes ROD
      Józef Smolis
 
Otrzymują:      Pan Bronisław Komorowski – Prezydent RP
                       Pan Donald Tusk Premier Rządu RP
                       Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP
                       Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej
                       
 
             

Warto odwiedzić


 

Logowanie