Wrocław, dnia 20 września 2013r.
 
 
 
                                 Pan
                                 Donald TUSK
                                 Premier Rządu  
                                 Rzeczypospolitej Polskiej
                                 W a r s z a w a
 
 
Szanowny Panie Premierze !
 
My działkowcy Dolnego Śląska, uczestnicy manifestacji przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, reprezentujący około 280 tysięcy użytkowników działek w ogrodach działkowych wyrażamy stanowczy protest w sprawie manipulacji dokonywanych przez posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających w Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej wobec obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pomimo uznania przez Pana Premiera jako wiodącego projektu obywatelskiego posłowie Platformy Obywatelskiej a w szczególności jej Przewodnicząca – Poseł Krystyna Sibińska, wykorzystując liczebną przewagę w Podkomisji doprowadzili do wielu istotnych zmian w projekcie obywatelskim.
Projekt obywatelski, który został zaakceptowany przez około 1 miliona działkowców, w tym przez 160 tysięcy działkowców Dolnego Śląska przestał być w swej istocie projektem obywatelskim a stał się projektem Platformy.
Nie zgadzamy się na takie traktowanie działkowców.
Nie zgadzamy się na jawne manipulowanie mogące doprowadzić do niekorzystnych rozwiązań ustawowych dla działkowców.
Nie zgadzamy się na lekceważenie nas i naszych rodzin przez posłów Platformy Obywatelskiej.
Nie zgadzamy się na wykorzystywanie pozycji większościowej przez posłów Platformy dla realizacji partyjnych interesów i interesów deweloperów i inwestorów komercyjnych.
Pragniemy zaprotestować przeciwko próbom oszukiwania parlamentarzystów z pozostałych ugrupowań politycznych Sejmu RP w zakresie sposobu i metod procedowania nad projektem obywatelskim.
Protestujemy przeciwko celowej odmowie rozpatrywania przez Podkomisję poprawek , uwag i wniosków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Protestujemy przeciwko arogancji władzy wykazywanej przez Przewodniczącą Podkomisji Krystynę Sibińską i innych posłów PO.
Protestujemy przeciwko nonszalancji posłów Platformy, niewłaściwego zachowywania się i zwracania niestosownych uwag i komentarzy wobec członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców.
Protestujemy przeciwko próbom rozbicia naszej Organizacji poprzez narzucanie i wprowadzanie przepisów do projektu ustawy, trudnych a nawet niemożliwych do wykonania  przez społecznie działających działkowców w zarządach ogrodów.
Nie akceptujemy w związku z tym narzucanych zasad zwoływania i terminów zebrań w ogrodach, terminów uchwalania statutu i wyborów władz Stowarzyszenia.
Protestujemy przeciwko próbom poróżnienia działkowców poprzez ustawowe przymuszanie do składania oświadczeń w zakresie członkowstwa Polskiego Związku Działkowców a w efekcie do wygaszania członkowstwa PZD wielu tysiącom użytkowników działek.
Nie akceptujemy iluzorycznego uwłaszczenia w zakresie przekazywania w użytkowanie wieczyste tzw. udziału w prawie do gruntów ogrodów, co może doprowadzić późniejszego skupowania udziałów przez osoby majętne a następnie do likwidacji ogrodu na cele komercyjne. Ustanowienie setek współwłaścicieli czy współużytkowników wieczystych ogrodu uniemożliwi zarządzanie ogrodem i jego rozwoju, co w rezultacie może doprowadzić do jego upadku. Nie akceptujemy takich pomysłów i żądamy powrócenia do zapisów projektu obywatelskiego.
Nie akceptujemy wprowadzania podziałów wśród działkowców na lepszych i gorszych, to jest takich, którzy nabywają prawa do nabycia udziałów i takich których takich praw się pozbawia. Już teraz prowadzi to do szerokiego niezadowolenia wśród działkowców.
Protestujemy przeciwko przedłużaniu procesu uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez posłów Platformy Obywatelskiej – członków Podkomisji Sejmowej. Do końca 2013r. pozostało bowiem niewiele czasu. Takie postępowanie może doprowadzić do tego, że Sejm RP nie zdąży uchwalić nowej ustawy w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie.
Uczestnicy manifestacji zwracają się do Pana jako  Premiera Rządu RP i jako do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o wzięcie pod uwagę głosu 1 miliona działkowców polskich, o wzięcie pod uwagę naszych zastrzeżeń, uwag i wniosków i o spowodowanie by posłowie Platformy Obywatelskiej będący w składzie Podkomisji Sejmowej a zwłaszcza jej Przewodnicząca Krystyna Sibińska pracowali nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w duchu możliwości, potrzeb i oczekiwań samych działkowców.
Przekazując niniejszą petycję na ręce Wojewody Dolnośląskiego oczekujemy odpowiedzi i poinformowania nas działkowców o podjętych przez Pana Premiera decyzjach.
 
 
                           Przewodniczący Zgromadzenia działkowców
                                     w dniu 20 września 2013r.
 
                                      mgr Janusz Moszkowski
 
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie