W dniu 20 września 2013r. drugi raz w 2013r. o godzinie 11.00 zebrało się we Wrocławiu około 2.000 działkowców Dolnego Śląska z okręgu wrocławskiego, wałbrzyskiego i legnickiego by zamanifestować swoje poparcie dla treści obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy zgromadzili się przed Urzędem Marszałkowski a następnie po godzinie przeszli ulicami Wrocławia pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki, gdzie nastąpiła kulminacja manifestacji.
Działkowcy nieśli dziesiątki transparentów wyrażających sprzeciw wobec sposobu postępowania posłów Platformy Obywatelskiej szczególnie w Podkomisji Sejmowej jak i na posiedzeniach Komisji Sejmu RP.
Demonstracji przewodniczył Janusz Moszkowski Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu w obecności Prezesa Okręgu Sudeckiego Wincentego Kulika i Prezesa Okręgu Legnickiego Antoniego Molki.
Prezes Okręgu Wrocławskiego w swoich wypowiedziach podkreślił negatywną rolę posłów Platformy Obywatelskiej pracujących w Podkomisji Sejmowej, którzy wykorzystując liczebną przewagę wprowadzają zmiany w obywatelskim projekcie ustawy i dążą do usunięcia głównych zapisów chroniących prawa ogrodów i działkowców oraz do utrudnienia w przyszłości funkcjonowania ogólnokrajowego stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. Zwrócił uwagę, że na oszukańcze pomysły o tzw. „uwłaszczeniu” działkowców co sprowadza się jedynie do możliwości uzyskania udziałów do gruntów ogrodów i to za spore pieniądze. Podkreślił korupcyjny charakter tego pomysłu, który poprzez stworzenie możliwości handlu działkami, skupowania udziałów co doprowadzi do likwidacji ogrodu na cele komercyjne.
Działkowcy zaprotestowali wobec obiecanych „gruszek na wierzbie” wietrząc podstęp ze strony posłów PO. W licznych okrzykach wyrazili sprzeciw wobec proponowanego obowiązkowego składania oświadczeń przez działkowców o przynależności do PZD, co ma doprowadzić do osłabienia Związku. Działkowcy poparli sprzeciw wobec wprowadzenia sposobu zwoływania zebrań w ogrodach zwracając uwagę między innymi na koszty powiadamiania działkowców oraz na wielokrotność ich zwoływania, a także na proponowane terminy, które będzie bardzo trudno dotrzymać. Demonstrujący działkowcy zdecydowanie wyrazili sprzeciw wobec postępowania Przewodniczącej Podkomisji poseł Krystyny Sibińskiej, która celowo utrudnia procedowanie i dąży do wykreślenia zapisów obywatelskiego projektu. Nazwisko pani poseł Sibińskiej w negatywnym kontekście było widoczne na licznych transparentach. Zwrócono uwagę na jej nonszalancje i drwienie z działkowców oraz z członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, na lekceważenie działkowców i ich przedstawicieli. W swoich wypowiedziach prowadzący manifestację zwrócili uwagę na upływający termin uchwalenia ustawy przez Sejm RP, na co czekają deweloperzy i inwestorzy komercyjni. Uczestnicy manifestacji w pełni identyfikowali się z przemówieniami prowadzących, z wielka wola obrony praw działkowców i obywatelskiego projektu ustawy.
Na transparentach widniały hasła :
„Żądamy uchwalenia ustawy o ROD bez poprawek posłów Platformy Obywatelskiej”
„Dość lekceważenia działkowców przez posłów Platformy Obywatelskiej”
„Dość manipulacji nad ustawą o ROD przez posłów Platformy Obywatelskiej”
Działkowcy podkreślali, że będą pamiętać podczas wyborów o krzywdzie wyrządzanej przez posłów PO. Do manifestujących działkowców przed Urzędem Marszałkowskim wyszedł Wicemarszałek Radosław Mołoń (SLD), który w serdecznych słowach poparł słuszne postulaty działkowców żądających uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy i wyraził nadzieję, że działkowcy się obronią a posłowie SLD będą ich popierać i wspierać. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Wincenty Elsner („Ruch Palikota”), który w całej rozciągłości poparł żądania działkowców, stwierdzając że działkowcy mogą liczyć na wszystkich posłów jego ugrupowania.
Działkowcy, których ciągle przybywało z różnych miast Dolnego Śląska eskortowani przez Policje przeszli następnie ulicami Wrocławia pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Po kilkunastu minutach do manifestujących działkowców wyszedł Wojewoda Dolnośląski Pan Marek Aleksander Skorupa (PO), który w swoich wypowiedziach próbował tłumaczyć postępowanie posłów Platformy obywatelskiej, że ogrody nie SA wcale zagrożone jak i organizacja działkowców, że dopiero Sejm RP na swym posiedzeniu będzie rozstrzygał o nowej ustawie, o ogrodach działkowych pomniejszając rolę Podkomisji Sejmowej oraz Komisji Sejmu RP. Wystąpienie Wojewody spotkało się z ostrym sprzeciwem , buczeniem i okrzykami. Działkowcy często przerywali wystąpienia Wojewody. Prowadzący manifestację Prezes Okręgu Wrocławskiego musiał wielokrotnie ripostować, zwracając uwagę, że to właśnie Platforma dąży do likwidacji ogrodów czego przykładem jest Wrocław i wiele innych miast w Polsce. Wojewoda Dolnośląski przyjmując petycję obiecał przekazać ją Premierowi Donaldowi Tuskowi.
Podczas demonstracji panowała ładna pogoda, wyszło słońce, które ogrzało manifestujących działkowców. Zauważyli co niektórzy, że działkowcy maja poparcie również i tam „na górze” u „Najwyższego”.
Manifestacje obsługiwały liczne media : Telewizja Polska, TVN 24, Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza, polskie Radio Wrocław, TOK FM, RMF FM. Podkreślali  doskonałą organizacje wysokie zdyscyplinowanie działkowców, pokojowy przebieg co odnotowali funkcjonariusze Policji dziękując za sprawny przebieg manifestacji.
Liczni działkowcy na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, Prezesa Okręgu Wrocławskiego złożyli podziękowania za szybkie zorganizowanie i sprawne poprowadzenie manifestacji.
 
 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z manifestacji
 

Przewodniczący Zgromadzenia działkowców
          w dniu 20 września 2013r.
 
           mgr Janusz Moszkowski
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie