Stanowisko z dnia 15 września 2013 roku
 
Projekt obywatelski ustawy o ogrodach działkowych, poparty w całej rozciągłości przez prawie milion działkowców zawiera w sobie wszystkie poprawki, jakie wniósł Trybunał Konstytucyjny do obowiązującej obecnie ustawy.
Zarząd ROD „IRYS” we Wrocławiu po zapoznaniu się z poprawkami wprowadzonymi do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową stwierdza z wielkim ubolewaniem, że zmieniły one całkowicie kształt i myśl przewodnią tego, co było zawarte w projekcie obywatelskim.
Jaskrawym przykładem tego jest propozycja rzekomego uwłaszczenia.
 Wiadomo, że tylko niewielka liczba ogrodów została przejęta w wieczyste użytkowanie a jeszcze mniejsza znalazła się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele ogrodowe. Wniesiona przez podkomisję poprawka nierówno traktuje więc wszystkich działkowców, dzieląc na tych którzy będą mieli prawo do złożenia wniosku w sprawie uwłaszczenia lub takiego prawa nie nabędą. Rodzi to poważne zagrożenia, że przepis ten może być zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.
Kolejna zmianą, którą proponują posłowie PO to sprawa obrotu działkami, który miałby się odbywać poza zarządem stowarzyszenia ogrodowego, bez możliwości wglądu w dane poszczególnych działkowców.
Wprowadzenie takich zasad, niechybnie spowoduje że bogaci wykupią tereny poszczególnych działek i będą nimi dowolnie dysponować, niekoniecznie na cele ogrodowe.
Doprowadzi to bałaganu organizacyjnego oraz stanowi pożywkę dla zjawisk korupcyjnych.
Podobne zastrzeżenia budzą pozostałe poprawki wniesione przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową.
Dlatego Zarząd ROD „IRYS” we Wrocławiu stoi na stanowisku, że wszystkie poprawki wprowadzone przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych powinny być odrzucone, a zapisy obywatelskiego projektu przywrócone w procesie legislacyjnym.

Warto odwiedzić


 

Logowanie