L.dz.  2764 /2013                 Wrocław, dnia 30 października 2013r.

 
                                                      Prezes Zarządu ROD
                                                       w s z y s c y                               
                                                                   
   Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uprzejmie zaprasza Pana(nią) Prezesa Zarządu ROD  na naradę, która odbędzie się w dniu w siedzibie OZ przy ul. Starogroblowej 4 we Wrocławiu :
 
7 listopada 2013r. (czwartek) o godzinie 16.00
– ROD „Antena” – „Odra” (Wrocław)
8 listopada 2013r. (piątek) o godzinie 16.00
- ROD „Oławka” – „Źródło Zdrowia” (Wrocław) oraz
„Kuźniki”, „Kamieniec”, „Marzanna” i „Raków”
9 listopada 2013r. (sobota) o godzinie 10.30
                   - ROD z miast poza  terenem Wrocławiem
Tematem narad będzie :
1.Omówienie zagrożenia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kontekście przyjęcia na wniosek Posłów PO przez połączone Komisje Sejmowe Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego projektu ustawy zawierającego wewnętrznie sprzeczne zapisy.

2.Podjęcie przez organy Związku i działkowców działań w celu doprowadzenia do usunięcia sprzecznych niekonstytucyjnych zapisów.

Na naradzie przekazane zostanie STANOWISKO Prezydium OZ z dnia 29 października 2013r.
Na naradę zaproszono wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej z okręgu wrocławskiego oraz przedstawicieli mediów TVP, Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza.
Z uwagi na ogromną wagę sprawy proszę o niezawodne przybycie.
 
                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                  mgr Janusz Moszkowski
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie