Wrocław, dnia 30 października 2013 r.

 

 
 
                                                                                 Pan Donald TUSK
                                                                                 Prezes Rady Ministrów RP
 
                                                                                 Al. Ujazdowskie 1/3
   
                                                                                 00-583 WARSZAWA
 
     
                                                                                        
STANOWISKO
 
Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu w sprawie uwłaszczenia działkowców
oraz utrudniania przez Platformę Obywatelską
uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD
                                                                                              
 
 
Szanowny Panie Premierze.
 
 
           Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu, obradujący na swoim nadzwyczajnym plenarnym posiedzeniu w dniu 30 października 2013 roku, przy udziale działkowców z naszego Ogrodu zapoznał się z sytuacją związaną z dotychczasowym przebiegiem procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy ROD w Sejmie RP. Stwierdzamy, że już od pierwszych dni rozpoczęcia się tego procesu można było dostrzec negatywne nastawienie posłów PO do naszego projektu ustawy. Było to widoczne szczególnie podczas prac nadzwyczajnej podkomisji sejmowej pod przewodnictwem pani Krystyny Sibińskiej, która to podkomisja tak dogłębnie przeredagowała wspomniany projekt ustawy, że zatracił on swój wyjściowy sens i charakter, że przestał być projektem o który nam wszystkim chodziło. Nie pomagały pisemne protesty działkowców oraz regionalne manifestacje. Nie pomagały rozmowy i spotkania z posłami PO. Dlatego też  zmuszeni byliśmy bardziej zdecydowanie zamanifestować nasze niezadowolenie społeczne, co miało miejsce w Warszawie w dniu 10 października br. W trakcie tej manifestacji wzbudzono w nas nadzieję, że w  sprawie naszej ustawy wszystko zmieni się na lepsze. Przede wszystkim posłowie PO, na wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmowych w dniu 10.10.br., zmienili swoje podejście do całej sprawy i spowodowali, że uwzględniono słuszne wnioski i poprawki zgłoszone przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jedynym, nie uzgodnionym, tematem został zapis dotyczący t.zw. „uwłaszczenia działkowców” wprowadzony do projektu ustawy jako art. 30 przez wspomnianą wcześniej podkomisję pani Krystyny Sibińskiej. Uzgodnienia w przedmiocie sprawy utknęły jednak w martwym punkcie wobec nieprzejednanej postawy posłów PO nie przyjmujących argumentów przedstawicieli działkowców podważających zasadność konstytucyjną wspomnianego uwłaszczenia. Tym samy nasze nadzieje na szybkie zakończenie procesu legislacyjnego ustawy zostały poważnie ostudzone.
 
Panie Premierze.
 
          My, działkowcy, wszyscy chcemy uwłaszczenia, ale jesteśmy poważnie zaniepokojeni proponowanym sposobem i zakresem wdrożenia pomysłu, który perspektywicznie stanowi poważne zagrożenie dla istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jesteśmy zaniepokojeni dlatego, że Pana pomysł dotyczący tego uwłaszczeniu, rzucony nam propagandowo do strawienia, nie dotyczy nas wszystkich i jest bardzo trudny do wdrożenia. Przykładowo nie będzie mógł być wdrożony w dużych aglomeracjach miejskich n.p. we Wrocławiu gdzie praktycznie wszystkie ROD nie są uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Z kolei, pomysł ten wymaga zmian w wielu aktach ustawodawczych i dostosowania go do przepisów konstytucyjnych. Nie jest to więc pomysł, który można zamknąć w krótkim zapisie art. 30 wciśniętym na siłę do naszego projektu ustawy. W naszym odczuciu obecny zapis tego pomysłu nie tylko, że jest sprzeczny z Konstytucją RP, ale też rozmontowuje cały projekt obywatelski ustawy. Uważamy, że projekt ten wymaga  oddzielnego procesu ustawodawczego, niezależnego od obywatelskiego projektu ustawy o ROD, do którego w swojej aktualnej formie w ogóle nie przystaje. Ktoś Pana wrobił w ten pomysł Panie Premierze! Szkoda tylko, że nie wyjaśnił Panu tego z czym się to łączy w skutkach!
 
         Wszyscy chcemy uwłaszczenia, ale powinno ono być powszechne tj. obejmować wszystkich działkowców, a nie tylko jakąś ich część. Chcemy też wszyscy być w tym przypadku traktowani na równych prawach. Ponadto, pomysł tego uwłaszczenia powinien być realny do przeprowadzenia. Stąd właśnie wynika konieczność zawarcia tego pomysłu w odrębnej ustawie, która pod każdym względem powinna być rzetelnie dopracowana.
 
 
Szanowny Panie Premierze.
 
         Spór o wspomniane ustawowe umiejscowienie pomysłu uwłaszczenia nikomu i niczemu nie służy.  Wręcz  odwrotnie   szkodzi   wszystkim   zainteresowanym stronom, w tym zarówno działkowcom jak i strategicznym interesom partyjnym Platformy Obywatelskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość. Jest to o tyle istotne, że zostało nam już bardzo mało czasu. Czas ten został precyzyjnie określony przez Trybunał Konstytucyjny i upływa w dniu 21 stycznia 2014 r. Dlatego też jak najszybsze uchwalenie i podpisanie w b.r. obywatelskiego projektu ustawy o ROD jest potrzebą chwili.
 
         Apelujemy do Pana Premiera o wydanie odpowiednich dyspozycji i poleceń, o spowodowanie wśród posłów PO przewartościowania poglądów w przedmiocie sprawy, a przede wszystkim o zainicjowanie:
 
·     jak najszybszego przyjęcia przez posłów PO ustawowych zapisów proponowanych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o ROD;
 
·   nadania pomysłowi uwłaszczenia działkowców odrębnego trybu postępowania legislacyjnego – stworzy to warunki do powszechnego, rzetelnego, właściwego oraz zgodnego z Konstytucją RP wdrożenia tego pomysłu;
 
         Z naszej strony wyrażamy nadzieję, że dotrzyma Pan słowa danego działkowcom i że nie zrobi nam Pan krzywdy, że poczyni Pan starania o to, aby prace legislacyjne w Sejmie nabrały właściwego wymiaru, zakresu i tempa.
 
         Łączymy wyrazy szacunku i poważania.
 
 
 
 
 
 
·            Prezes Zarządu ROD „Radość”                   - Jerzy Karpiński
 
·            Wiceprezes Zarządu ROD „Radość”           - Władysław Lepka
 
·            Sekretarz Zarządu ROD „Radość”             - Maciej Skórzyński
 
·            Skarbnik Zarządu ROD „Radość”              - Jerzy Hachuła
 
·            Członek Zarządu ROD „Radość”                - Zofia Górska
 
·            j.w.                                                         - Jan Mazanek
 
·            j.w.                                                         - Czesław Kempa
 
·            j.w.                                                         - Zygmunt Sutkowski
 
·            Przew. Komisji Rewizyjnej ROD „Radość - Jan Pastuszewski
 
·            Przew. Komisji Rozjemczej ROD „Radość”- Zygmunt Krschka
 
·            Działkowcy wg. zał. listy podpisów (40) ;
 

Otrzymują:
 
- Marszałek Sejmu RP
- Przew. Komisji Infrastruktury
- Przew. Komisji Samorządu Terytorialnego
- Kluby Parlamentarne;
- KR PZD – Warszawa,
- OZ PZD we Wrocławiu,
- a/a;
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie