Wrocław, dnia 04 listopada 2013r.
 
L.dz. 2783 /2013                              Prezes Zarządu ROD
                                                     okręgu wrocławskiego
                                                     ( w s z y s c y )
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że do uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozostało zaledwie dwa i pół miesiąca a projekt ustawy nie został dotąd skierowany pod obrady Sejmu RP. Na powyższą sytuację wpływa fakt wprowadzenia przez Platformę Obywatelską do już uzgodnionego tekstu projektu ustawy, art. 30 o tzw. „uwłaszczeniu działkowców”.
Pomimo, iż przepis ten nie przystaje do pozostałych zapisów ustawy, pomimo, że burzy jego konstrukcję, że jest niespójny i co najważniejsze budzi uzasadnione obawy a wręcz pewność, że jest niezgodny z Konstytucją RP, to jego wnioskodawcy z Platformy Obywatelskiej przy cichym poparciu Premiera Donalda Tuska nie chcą z niego zrezygnować. Coraz trafniejsze są uwagi, że Platformie Obywatelskiej chodzi o pełne podporządkowanie terenów ogrodów działkowych gminom, również w sensie organizacyjnym, by móc szybciej doprowadzić do likwidacji ogrodów.
Wprowadzony art. 30 do projektu ustawy dzieli w sposób wyraźny działkowców i powoduje dualizm w zarządzaniu ogrodem. O niekonstytucyjności tego zapisu świadczy kolizja szczególnie z licznymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami czy z przepisami ustaw podatkowych.
Przyjęcie tak skonstruowanego projektu ustawy o ogrodach działkowych spowoduje, że zostanie on skierowany do Trybunału Konstytucyjnego lub, że zostanie zawetowany przez Prezydenta RP.
W tej sytuacji mając na względzie dalsze istnienie i rozwój ogrodów działkowych – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do wszystkich Zarządów ROD okręgu wrocławskiego o pilne podjęcie działań polegających nas skierowaniu do Premiera RP – Pana Donalda Tuska listów, pism, wystąpień, stanowisk o wycofanie z projektu ustawy art. 30 oraz o ewentualne przystąpienie do opracowania całkiem odrębnego projektu ustawy o uwłaszczeniu działkowców, ale wszystkich i na równych prawach. Tylko w ten sposób możemy być pewni, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych obroni się i będzie zgodny z Konstytucją RP.
Listy, pisma, wystąpienia powinny kierować również komisje rewizyjne i komisje rozjemcze a także działkowcy.
Wszyscy walczymy o to, by ogrodnictwo działkowe mogło dalej istnieć i rozwijać się. Niech nikt w tej walce nie pozostanie bierny.
 
                                                Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                   mgr Janusz Moszkowski
 
 
P.S. wystąpienia w tej sprawie prosimy również kierować na adres emailowy OZ :
                                   gk-op-pzd@o2.pl
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie