Oleśnica, dnia 07.11.2013 r.
 
 
 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW
Pan
Donald TUSK
Al. Ujazdowskie 1/3
 
00-583 WARSZAWA
 
 
 
 
Szanowny Panie Premierze,
 
zwracamy się do Pana wyrażając ogromne zaniepokojenie dalszymi losami obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mijający czas – w kontekście przedłużającego się procesu legislacyjnego – wywołuje w naszym gronie ogromny niepokój
i obawy o dalszy los polskiego ruchu działkowego. Nie chcemy, aby sezon działkowy 2013 roku był ostatnim, jaki spędziliśmy w swych (pielęgnowanych i uprawianych od dziesięcioleci) ogrodach. W większości reprezentujemy środowisko polskich emerytów, dla których działka stała się miejscem odpoczynku, relaksu oraz kontaktów interpersonalnych. Dziś coraz bardziej realna staje się groźba pozbawienia nas działek, a stanie się to za sprawą zmian dokonywanych w treści obywatelskiego projektu ustawy min. przez posłów Platformy Obywatelskiej.
Perspektywie rychłego zakończenia prac nad ustawą nie sprzyja wprowadzenie przez posłów Platformy Obywatelskiej do treści projektu zapisów dotyczących uwłaszczenia działkowców – zawartych w art. 30. Konsekwencją będzie podzielenie działkowców na lepszych i gorszych, a także niekonstytucyjność powyższego rozwiązania. W efekcie doprowadzi to do wycofania obywatelskiego projektu i rozpoczęcie od nowa prac nad tekstem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety dla nas, będą się one już toczyć
w nowych warunkach – kiedy zakończy już swoje funkcjonowanie Polski Związek Działkowców, a z mapy Polski znikną rodzinne ogrody działkowe. NIKT nie będzie już wtedy walczył o nasze prawo do działek i ogrodów. Zwyciężą zwolennicy przekształcenia naszych ogrodów w tereny inwestycyjne, a polski ruch działkowy zostanie całkowicie rozbity. 
Czy taka sytuacja jest konieczna?
Panie Premierze,
biorąc pod uwagę uwarunkowania czasowe w jakich zostaje procedować w Parlamencie ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, proponujemy wycofać z treści projektu art. 30
i uchwalenie ustawy w wersji pozwalającej na dalsze funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców oraz innych organizacji i stowarzyszeń działkowców. Uwłaszczenie, jako jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów projektu, proponujemy odrzucić i zając się nim
w późniejszym okresie, aby uniknąć różnic w prawie do uwłaszczenia wśród samych działkowców. Nie negujemy pomysłu uwłaszczenia, ale oczekujemy stworzenia warunków do objęcia tą praktyką 100 % użytkowników naszych ogrodów. Propozycja ta pozwoli uratować dorobek pokoleń działkowców, a także zapobiegnie podziałowi na lepszych i gorszych działkowców i skłóceniu naszego środowiska. 
 
Liczymy, że Pan Premier wesprze nasze dążenia do uratowania polskiego ruchu działkowego, a posłowie Platformy Obywatelskiej udowodnią, że w sprawowaniu swoich mandatów poselskich wsłuchują się w głos i oczekiwania wyborców.
 
Z wyrazami szacunku
 
     za Zarząd ROD RELAKS w Oleśnicy:
 
                                                                                                      PREZES ZARZĄDU
 
                                                                                                    inż. Zbigniew Knapek

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie