Jan Kaczmarzyk
zam.
ul. Legnicka 30/51
53-673 Wrocław
członek PZD
 
Premier RP
Pan Donald Tusk
 
 
Szanowny Panie Premierze!
       Uprawiam działkę ponad 40 lat, będąc członkiem Polskiego Związku Działkowców nigdy w przeszłości nie spotkałem się z działaniami przeciw działkowcom w takiej formie jakie obserwujemy podczas sprawowania przez Pana władzy. W związku z wydarzeniami na podkomisji rozpatrującej obywatelski projekt ustawy o ROD, wyrażam poparcie dla protestu pełnomocników Komitetu inicjatywy obywatelskiej przeciwko ograniczeniu praw strony społecznej w pracach podkomisji. Podjęte przez przewodniczącą podkomisji Krystynę Sibińską działania moim zdaniem uważam za niedopuszczalną manipulację.
       Moje oburzenie jest tym większe, żeobecny upór posłów Platformy Obywatelskiej dotyczący umieszczenia w proponowanej ustawie zapisu o uwłaszczeniu jest niezrozumiałym i prowadzi do dalszego przedłużania prac legislacyjnych nad ustawą. Proponowane uwłaszczenie ze względu na brak spójności z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi  niesie za sobą niebezpieczeństwo zaskarżenia całej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie nie dotrzymanie terminu jej uchwalenia.
Panie Premierze!
      Obecnie przeciągający się proces uchwalania ustawy jest  odbierany przez działkowców jako przejaw braku dobrej woli i doprowadzanie do nieuchwalenia ustawy, tym samym pozbawienie nas działkowców dotychczasowych praw.   Zwracam się do Pana Premierao udzielenie nam działkowcom pomocy w celu  jak najszybszego uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a problemem uwłaszczenia działkowców, będzie tematem oddzielnej ustawy. Liczę, że przy zaangażowaniu Pana, możliwe będzie uchwalenie dobrej ustawy i dotrzymanie terminu.
                                                                            Z wyrazami Szacunku!
                     /-/ Jan Kaczmarzyk 
 
 
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie