Polski Związek Działkowców                                                                                                                                                              Wrocław 08.11.2013r.
ROD im. Westerplatte
Wrocław
 
 
                                             Premier RP
                                             Donald  Tusk
 
 
Zarząd ROD im. Westerplatte we Wrocławiu z niepokojem obserwuje zablokowanie prac legislacyjnych nad ustawa o ogrodach działkowych. Jest to dla nas o tyle niezrozumiałe, że z ust Pana Premiera padło zapewnienie iż prace nad ustawą będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami działkowców i zostaną ukończone w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem to co dzieje się obecnie wskazuje na to , że może nie dojść do uchwalenia ,tak oczekiwanej , przez działkowców ustawy.
Panie Premierze!
Czy wydany już został wyrok na działkowców?
Czy oczekiwania miliona rodzin działkowców w naszym kraju już się nie liczą?
Czy obietnice posłów PO, że nie pozwolą skrzywdzić działkowców były słowami bez pokrycia, tylko dla uspokojenia emocji społecznych?
Takie pytania nurtują w tej chwili nas  wszystkich. Odpowiedź na nie  pokarze jakie jest stanowisko PO wobec oczekiwań działkowców.
Panie Premierze!
Prace nad ustawą są bardzo zaawansowane, w wielu punktach udało się wypracować kompromis, niezrozumiały zatem jest upór posłów Platformy aby pozostawić w projekcie ustawy zapis, który jest niekonstytucyjny. Uwłaszczenie w proponowanej formie jest niemożliwe do przeprowadzenia . swoje negatywne stanowisko w tej sprawie wyrazili konstytucjonaliści oraz min. Związek Miast Polskich. Jest dla nas oczywiste, że ustawa z tym zapisem, wymagałaby ponownych prac redakcyjnych, gdyż dotychczas wypracowane przepisy nie mają odniesienia do możliwości uwłaszczenia działkowców i konsekwencji z tego wynikających.
Panie Premierze!
My działkowcy nie jesteśmy przeciwni uwłaszczeniu ! Oczekujemy tylko aby ustawa gwarantowała nam prawo jednakowe i sprawiedliwe dla wszystkich działkowców. Dawała nam ochronę prawną i konstytucyjną, niezależnie od humorów polityków. Tymczasem widzimy, że po raz kolejny próbuje się manipulować opinią publiczną, że to my nie chcemy tak "odkrywczego" zapisu w ustawie. Chcemy, ale zgodnego z Konstytucją i niepodważalnego. Obecny zapis tego nam nie gwarantuje.
Panie Premierze!
Teraz wszystko w Pana ręku. Od Pana decyzji zależy dalsze istnienie naszych ogrodów. Działek, które ,jak pokazała manifestacja, uprawiają osoby w każdym wieku, ale które łączy jedno -zaspokojenie potrzeb socjalnych i kontakt z naturą. Oczekujemy, że wywiąże się Pan ze złożonych deklaracji i doprowadzi do uchwalenie ustawy o ogrodach działkowych z pominięciem spornego przepisu, natomiast prace nad uwłaszczeniem zostaną wznowione przy opracowaniu ustawy temu zagadnieniu poświęconej.
Apelujemy za Pana pośrednictwem do posłów PO Nie wydawajcie wyroku na działkowców!
Panie Premierze!
Liczymy na odpowiedzialne potraktowanie ustawy o ogrodach działkowych. Czas płynie nieubłaganie, a my oczekujemy, że weźmie Pan odpowiedzialność za swoje decyzje i uwzględni oczekiwania milionów obywateli - działkowców i ich rodzin- abyśmy mogli w spokoju przebywać w swoich ogrodach na swoich działkach.
 
 
wiceprezes                     wiceprezes                        prezes
Zbigniew Hornowski     Edmund Grzywacz                Barbara Korolczuk

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie