Wrocław, dnia 08 listopada 2013r.
 
 
                                                       Pan
                                                       Donald TUSK
                                                       Premier Rządu  
                                                       Rzeczypospolitej Polskiej
                                                       W a r s z a w a
 
 
Szanowny Panie Premierze !

  My, przedstawiciele wrocławskich rodzinnych ogrodów działkowych uczestniczący w spotkaniu w dniu 8 listopada 2013r. wyrażamy głęboki niepokój o przyszły los ogrodnictwa działkowego w Polsce. Nasz niepokój wynika z faktu znacznego opóźnienia prac nad obywatelskim projektem ustawy, co niechybnie prowadzi do niedotrzymania terminu uchwalenia ustawy, wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Upływa już bowiem 9-ty miesiąc od czasu gdy w Sejmie RP złożono projekt ustawy, pod którym podpisało się blisko 1 mln działkowców.
     Obserwując prace nad projektem ustawy najpierw w Podkomisji Sejmowej a następnie w Komisjach odnosimy wrażenie, że posłom Platformy Obywatelskiej nie zależy na uchwaleniu nowej ustawy o ROD, że poprzez brak ustawy zrealizowane zostaną założenia PO ujęte w projekcie Posła Huskowskiego, które miały na celu likwidację Polskiego Związku Działkowców i przejęcie ogrodów i całego ich majątku przez gminy. Jeżeli takie były założenia Platformy, to pytamy Pana Premiera, po co były Pana obietnice, że obywatelski projekt ustawy będzie wiodący, że nie pozwoli Pan by działkowcom stała się krzywda. Teraz widzimy, że były to tylko puste słowa, że to co Pan mówił i przyrzekał było nieprawdziwe. Do uchwalenia ustawy pozostało 72 dni a faktycznie 54 dni licząc dni robocze. Czy jest jeszcze czas na uchwalenie nowej ustawy? -  z pewnością tak, ale musi się to dziać niezwykle szybko a posłowie PO nie będą przeszkadzać temu procesowi. W przeciwnym razie, po 21 stycznia 2014r.  nastąpi zmierzch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na taki scenariusz czekają już deweloperzy, gdyż 600 ha naszych ogrodów władze Wrocławia przeznaczyły już pod budownictwo i obiecali je deweloperom. Czy Pan Premier to akceptuje?
    Apelujemy do Pana Premiera, niech posłowie PO nie blokują projektu obywatelskiego, niech odstąpią od wprowadzenia art.30 ustawy o tzw. „uwłaszczeniu” działkowców, który nie tylko nie przystaje do całego tekstu ustawy, ale jest w większości sprzeczny z już uzgodnionym tekstem.
     Z wypowiedzi wieku prawników wynika, że pomysł uwłaszczenia (udziałami) działkowców jest niezgodny z Konstytucją RP. Pytamy się, czy Platforma Obywatelska dysponuje opiniami konstytucjonalistów w tej sprawie, czy Platforma uzyskała opinie samorządów terytorialnych, prezydentów dużych miast, którzy już teraz zapewniają o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku uchwalenia tego przepisu.
 
 Panie Premierze !
 
     Jeżeli Platforma tak bardzo chce „uszczęśliwić” działkowców, to niech opracuje specjalną nową ustawę, która temat uwłaszczenia dogłębnie przemyśli i określi w stosunku do obowiązującego w Polsce prawa i obejmuje wszystkich działkowców. Niech to będzie odrębny akt prawny, ale niech Pan nie łączy tego z obecnym projektem obywatelskim, który jako całość jest spójny i zgodny z Konstytucją RP.
 
Panie Premierze !
 
     Niech Pan uratuje polskie ogrodnictwo działkowe. Pan nam to przecież przyrzekł. Na Pana decyzję czekają też posłowie Platformy Obywatelskiej.
Niech Pan dotrzyma słowa.
 
 
                                Przedstawiciele 54 ROD Miasta Wrocławia
                                               ( wg listy podpisów )
 
 
 
Otrzymuje
 
1.   Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie