Działkowcy ROD                                              Wrocław. dnia 09 listopada 2013r.
„Sępolno” we Wrocławiu
 
 
                                                             Premier RP
                                                             Pan Donald Tusk
 
Szanowny Panie Premierze!
 
       Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno” we Wrocławiu, zwracają się do Pana Premiera z gorącą prośbą o ratunek dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prośba ta spowodowana jest obawą niedotrzymania przez Sejm RP ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny na 21 stycznia 2014 roku terminu uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
       Rozpatrywany przez Podkomisje Sejmowe obywatelski projekt ustawy, poparty ok. milionem podpisów działkowców, złożony  w Sejmie w dniu 05 lutego 2013 roku, został poważnie zmieniony i dopiero 10 października 2013 roku w dniu ogólnokrajowej manifestacji, połączone Komisje Sejmowe uwzględniły słuszne postulaty działkowców pozostawiając jednak zapis dotyczący „uwłaszczenia działkowców”.
        Zapis ten jest niespójny uzgodnioną koncepcją ustawy, powoduje konieczność zmian w ponad 30-stu artykułach, a ponadto jest niesprawiedliwy społecznie ponieważ uwłaszczenie ma dotyczyć tylko działkowców gospodarujących na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym.  
       Tak więc ze swej strony słuszna sprawa uwłaszczenia działkowców powinna zostać wyłączona z projektu obywatelskiego i rozpatrzona
w oddzielnym projekcie ustawy, ponieważ z uwłaszczeniem działkowców związane są również takie sprawy jak np. podatkowe, sposób zarządzania częściami i rzeczami wspólnymi, realizacja zadań i praw użytkowników wieczystych itp.
       Przyjęcie przez Sejm ustawy w takiej formie spowoduje, zaskarżenie
do Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym uniemożliwi jej funkcjonowanie.
      Obserwując trwający proces legislacji stwierdzamy, że Posłowie Platformy Obywatelskiej wyraźnie dążą do nieuchwalenia ustawy i likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.
      Mając w pamięci Pana przychylność dla sprawy działek wyrażoną na spotkaniu z działkowcami w Warszawie liczymy na Pana pomoc, szczególnie dotyczącą możliwości ustalenia zasad uwłaszczenia działkowców w formie odrębnej ustawy.

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie