Wrocław, 9 listopada 2013 roku

ROD X MUZA
We Wrocławiu
ul. Grota - Roweckiego
 
  
 
SZANOWNY PANIE PREMIERZE!
 
        
W imieniu użytkowników Rodzinnego Ogrodu Działkowego X MUZA we Wrocławiu apelujemy o wyłączenie z projektu ustawy o ogrodach działkowych wprowadzonego zapisu do Art. 30 dotyczącego tzw. uwłaszczenia działkowców.
Pozwoli to na uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych przed upływem terminu wynikającego z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli przed 21 stycznia 2014 roku.
 
Ponieważ propozycje dotyczące uwłaszczenia wymagają wprowadzenia zmian w proponowanym projekcie, a na to nie ma już czasu, proponujemy, by problemom uwłaszczenia nadać odrębny tryb postępowania legislacyjnego, w celu stworzenia warunków do zgodnego z Konstytucją RP wprowadzenia tego konceptu.
        
PANIE PREMIERZE – mamy nadzieję, że Pańskie obietnice dotyczące opracowania nowej Ustawy o Ogrodach Działkowych zostaną dotrzymane, a my będziemy mogli nadal spokojnie uprawiać nasze działki, za co z góry serdecznie dziękujemy.
 
 
                                                                 Zarząd
                                                                  Komisja Rewizyjna
                                                                  Komisja Rozjemcza                             

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie