Wrocław, dnia 09 listopada 2013r.

 
 
                                                          Pan
                                                          Donald TUSK
                                                          Premier Rządu 
                                                          Rzeczypospolitej Polskiej
                                                          W a r s z a w a
 
 
 
Szanowny Panie Premierze !
 
            Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, uczestnicy spotkania w dniu 09 listopada 2013r. wyrażają głęboki niepokój z powodu przedłużającego się terminu uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zwracamy uwagę, że nieuchronnie zbliża się wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny dzień , a jest nim 21 stycznia 2014r., po którym polskie ogrodnictwo działkowe postawione zostanie w stan likwidacji. Zapanuje chaos i rozgardiasz, który w przyszłości będzie trudno opanować a po ogrody działkowe wyciągną ręce różni inwestorzy komercyjni, deweloperzy ale również i władze dużych miast, które ze sprzedaży naszych ogrodów uzyskają ogromne dochody do budżetów gmin.
            Niepokoi nas co się dzieje z posłami Platformy Obywatelskiej, którzy niestety według nas blokują obywatelski projekt ustawy, czy to najpierw w Podkomisji Sejmowej czy obecnie w Komisjach Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego.
 
 Szanowny Panie Premierze !
 
            Platforma w drugim członie swojej nazwy mieni się Obywatelska, odnosimy jednak wrażenie, że jest nią tylko z nazwy, bo nie słucha obywateli, bo jest zapatrzona wyłącznie w samą siebie. Odnosimy wrażenie, że Platforma jest partią bogatych, partia inwestorów i deweloperów a nie partią zwykłych ludzi, do których należą działkowcy. Bo jak inaczej sądzić, gdy na siłę przerabia się projekt ustawy, który działkowcy uznali za swój własny, pod którym podpisało się około 1 miliona Obywateli-Działkowców.
 
Panie Premierze !
 
            Tak się nie postępuje. Nie można wmawiać ludziom tego czego sami nie chcą. Trybunał Konstytucyjny nie stawiał wymogu uwłaszczenia działkowców. Jak można proponować by część działkowców mogła nabyć prawo użytkowania wieczystego a część tego prawa mieć nie będzie. Jak można dzielić w ten sposób działkowców i to niejednokrotnie w tym samym ogrodzie. Jak można dzielić polskie społeczeństwo. Coraz częściej słyszymy, że dla gmin, a szczególnie dla dużych miast uwłaszczenie jest niedopuszczalne, że zakwestionują przepis o uwłaszczeniu składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Czy naprawdę Platformie chodzi o to, by ustawa nie została uchwalona, by nie weszła w życie. Na niezgodność art. 30 projektu ustawy z Konstytucją RP i innymi ustawami wskazują uznane autorytety z dziedziny prawa.   Zatem dlaczego Panie Premierze posłowie PO na siłę forsują art. 30 o uwłaszczeniu, dlaczego mówią, że to Pan nakazał go wprowadzić, że od Pana wszystko zależy, że oni Posłowie Platformy nic bez Pana zgody zrobić nie mogą. Czy posłowie Rzeczpospolitej Polskiej są ubezwłasnowolnieni.
  
Panie Premierze !
 
            Dość kupczenia ogrodami. Pozwól Pan na uchwalenie ustawy, za którą my się opowiadamy i która pozwoli w spokoju prowadzić ogrody działkowe i która ochroni ogrody dla naszych dzieci i wnuków.
            A jeżeli już tak bardzo chce Pan „uszczęśliwić „ działkowców to niech Pana prawnicy dokładnie przemyśla sprawę uwłaszczenia i skonfrontują swoje propozycje z innymi przepisami, z Konstytucją RP, z prawami samorządów terytorialnych i dopiero wówczas niech opracują osobny projekt ustawy i poddadzą go  pod publiczną dyskusję. Ale niech Pan Panie Premierze teraz nie łączy tego pomysłu z obecnym projektem ustawy, bo ten przepis ( art. 30) jest również sprzeczny z pozostałą treścią projektu obywatelskiego.
 
Szanowny Panie Premierze !
 
            Działkowcy okręgu wrocławskiego żądają, by obywatelski projekt ustawy z wyłączeniem art. 30 był przedmiotem obrad już na następnym posiedzeniu Sejmu RP, by Sejm RP mógł go uchwalić najpóźniej 22 listopada br. Na dalszą zwłokę, na dalsze eksperymenty nie ma już czasu.
            Zwracamy uwagę, że to Pan Panie Premierze i Pana Partia – Platforma Obywatelska będzie odpowiedzialna za brak ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ludzie tego nigdy nie zapomną, a przypomną już w 2014r. podczas wyborów do euro parlamentu i samorządów terytorialnych a następnie podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP.
            Ciągle liczymy, że tak się nie stanie, że z dniem 01 stycznia 2014r. wejdzie w życie nasza, obywatelska ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
 
                        Przedstawiciele 35 ROD miast okręgu wrocławskiego
                                                  ( podpisy w załączeniu)
 
 
 
Otrzymuje
 
1.     
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie