L.dz.112 /13                                                                        Wrocław, dnia 09.11.2013 roku
 
Premier RP
Pan Donald Tusk
 
Szanowny Panie Premierze!
 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Gaje” we Wrocławiu uwierzył w to, że obywatelski projekt ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych jest wiodącym w pracach Specjalnej Sejmowej Podkomisji i zostanie szybko przyjęty, być może z drobnymi poprawkami. Rzeczywistość była zupełnie inna.
Gdy już w końcu osiągnięto porozumienie dotyczące większości przepisów i PO zdecydowała się poprzeć poprawki PZD do projektu ustawy, nieuzgodnioną kwestią zostało uwłaszczenie działkowców. Obecny upór posłów Platformy Obywatelskiej dotyczący umieszczenia w proponowanej ustawie zapisu o uwłaszczeniu jest niezrozumiałym i prowadzi do dalszego przedłużania prac legislacyjnych nad ustawą. Proponowane uwłaszczenie, ze względu na brak spójności z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi, niesie za sobą niebezpieczeństwo zaskarżenia całej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie niedotrzymanie terminu jej uchwalenia.
 
Panie Premierze!
Oddalający się termin uchwalania ustawy przekonuje naszych działkowców, że osoby odpowiedzialne okazują wyraźnie brak dobrej woli w tej sprawie i, pomimo wcześniejszych obietnic, celowo chcą doprowadzić do nieuchwalenia ustawy w czasie, jaki wyznaczył Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy zbulwersowani taką postawą!    
Czas ucieka! Zwracamy się, więc do Pana Panie Premierze z prośbą o wycofanie z projektu ustawy paragrafu 30 i proponujemy rozważenie ewentualnego uwłaszczenia działkowców w terminie późniejszym w całkiem odrębnej ustawie. Pragniemy również, aby uchwalana ustawa była zgodna z Konstytucją RP i respektowała równe prawa dla każdego ogrodu.
Chcemy również przypomnieć, że nie tak dawno Pan Premier obiecał pomoc w sprawie ustawy o ROD. Mamy ciągle nadzieję, że nie były to tylko puste słowa.
 
Zwracamy się do Pana o udzielenie pomocy w celu  jak najszybszego uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z wyłączeniem art.30, a problemem uwłaszczenia zająć się w oddzielnej ustawie.
Liczymy, że przy zaangażowaniu i poparciu Pana, jest możliwe uchwalenie dobrej ustawy jeszcze w bieżącym roku.
 
Z wyrazami Szacunku!
 
Za Zarząd ROD „Gaje” we Wrocławiu
 
Prezes Zarządu              Wiceprezes Zarządu               Sekretarz Zarządu
Jan Ziółkowski                Teresa Godzieba                     Marcin Bębenek

 


 

Warto odwiedzić


 

Logowanie