Wrocław, dnia  11.11.2013r
 
                         Premier RP
                         Pan Donald Tusk
                         Al. Ujazdowskie 1/3
                         00-583 Warszawa
 
     Zablokowanie wszelkich prac nad obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dla rzeszy działkowców skutkować może tym, że 21 stycznia 2014r zostaniemy pozbawieni
jakiejkolwiek ochrony prawnej.
      Uwłaszczenie działkowców zaproponowane przez posłów PO jest  niezgodne z Konstytucją RP .
Problemem uwłaszczenia można wszak zająć się w oddzielnej Ustawie skoro jest to dla posłów PO sprawa nr 1.
Apelujemy za Pana pośrednictwem do posłów PO:
NIE ZABIERAJCIE NAM OGRODÓW.
 
Sekretarz ROD KUŹNIKI           Prezes ROD KUŹNIKI
  Jolanta Zdziarska                        Bożena Rybark

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie