Rodzinny Ogród Działkowy                                                                               Wrocław 14.11.2013
„Nasza Wiosna” we Wrocławiu
 
APEL ZARZĄDU ROD "NASZA WIOSNA" WE WROCŁAWIU
 O PRZYSPIESZENIE PRAC NAD USTAWĄ O OGRODACH DZIAŁKOWYCH
                                                                       Pan Donald Tusk
Premier Rządu RP
Panie Premierze
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Wiosna ” jest głęboko zaniepokojony ciszą, jaka zapanowała wśród posłów zajmujących się pracami nad uchwaleniem ustawy o ogrodach działkowych. Przypominamy, że nieuchronnie zbliża się termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny, po którym polskie ogrodnictwo działkowe przestanie istnieć. Dlatego apelujemy do Pana, aby zajął się Pan projektem naszej ustawy i przyspieszył prace nad jej uchwaleniem. Martwi nas sytuacja wśród posłów Platformy Obywatelskiej, którzy albo blokują obywatelski projekt ustawy najpierw w Podkomisji Sejmowej a  obecnie w Komisjach Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego albo może podejmują celowe działania, aby projekt ustawy nie ujrzał światła dziennego.
Panie Premierze
Innym problemem, który nas bardzo niepokoi, jest umieszczenie w projekcie ustawyart. 30 dotyczącego  uwłaszczenia działkowców. Zapis ten wprowadza w dotychczas opracowany projekt ustawychaos i budzi wiele wątpliwości, a jego właściwe, zgodne z prawem, opracowanie spowoduje z pewnością przedłużenie prac nad przygotowanym projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zwracamy się więc do Pana z prośbą o wycofanie z projektu ustawy art.30 i proponujemy rozważenie kwestii ewentualnego uwłaszczenia działkowców w terminie późniejszym w całkiem odrębnej ustawie. Pragniemy również, aby uchwalana ustawa była zgodna z Konstytucją RP i miała na uwadze zapewnienie równych praw dla każdego ogrodu i działkowca.
Panie Premierze
 W czerwcu na spotkaniu w jednym z warszawskich ogrodów obiecał Pan zająć się projektem naszej ustawy i  tak ją zrealizować, aby działkowcy byli zadowoleni. Oczekujemy więc spełnienia tych obietnic. Liczymy na Pana pomoc, szczególnie dotyczącą możliwości ustalenia zasad uwłaszczenia działkowców w formie odrębnej ustawy.
 
Członek Zarządu      Skarbnik                                      Wiceprezes                 Prezes
Andrzej Zybura     Ewa Chodorowska-Waszkiewicz   Helena Kunadorów  Grażyna Watras
 
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie