Uchwała nr 73 /XVI/2013
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie złożenia wniosków i deklaracji podatkowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie & 123 pkt 27 oraz & 125 ust. 1 i 3 Statutu PZD
 
p o s t a n a w i a
 
& 1
 
Zbiorcze wnioski o zwolnienie z podatku rolnego od gruntów rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie gmin okręgu wrocławskiego złoży do Prezydenta Wrocławia, Burmistrzów Miast , Burmistrzów Miast i Gmin oraz Wójtów Gmin - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
 
& 2
 
Zbiorcze deklaracje na podatek rolny od gruntów rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie okręgu wrocławskiego oraz zbiorcze deklaracje na podatek od nieruchomości złoży do właściwych Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
 
& 3
 
Deklaracje na podatek leśny od gruntów leśnych znajdujących się na terenach ROD okręgu wrocławskiego złożą właściwe zarządy rodzinnych ogrodów działkowych.
 
& 4
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w w/w ustawach podatkowych - termin złożenia zbiorczych wniosków o zwolnienie z podatku rolnego ustala się do dnia 30 grudnia 2013 r. a termin złożenia zbiorczych deklaracji na podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz na podatek leśny do dnia 15 stycznia 2014 roku.
 
 
                                             Prezydium OZ PZD
we Wrocławiu
 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie