Jubileusz 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców w okręgu wrocławskim

 

W dniu 27 sierpnia 201 lr. na zielonym terenie ROD „Marzenie" we Wrocławiu - obok Okręgowego Domu Działkowca miała miejsce uroczystość 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców. Na jubileuszową uroczystość przybyło ponad 200 działaczy i wzorowych działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego, którzy wypełnili liczne rzędy foteli, krzeseł i ław zarówno pod słonecznym niebem jak i pod obszernymi namiotami i parasolami.

 

Na uroczystość Jubileuszu przybyli również zaproszeni goście -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Marek Łapiński, Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pani Jolanta Krupowicz, która reprezentowała Wojewodę Dolnośląskiego - Pana Marka Aleksandra Skorupę oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wołów Pan Maciej Nejman.

 

Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu - mgr Janusz Moszkowski, który po powitaniu gości i uczestników Jubileuszu przypomniał historię ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz okoliczności powołania Polskiego Związku Działkowców, jego dokonania w I - szej dekadzie, lat 1981 - 1990, w której powstały 62 nowe ogrody działkowe a działki otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin. Wskazał na osiągnięcia w kolejnym 20 - leciu, w tym przede wszystkim sukcesy w rozwoju i modernizacji ogrodów działkowych. W swoim wystąpieniu przypomniał 20 lat walki o utrzymanie terenów ogrodów o utrzymanie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych a następnie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zwrócił uwagę na zagrożenia ogrodów, ustawy i Polskiego Związku Działkowców najpierw w 1990 roku ze strony ówczesnego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego a następnie w związku z projektami ustaw powszechnej prywatyzacji i reprywatyzacji gruntów oraz projektami ustaw o ogrodach „Prawa i Sprawiedliwości".

 

Wskazał na bieżące zagrożenia spowodowane wnioskami I-go Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego oraz powszechny w Polsce sprzeciw wobec tej formy walki z ogrodami i Związkiem.

 

Podkreślając dokonania Związku w minionym 30 - leciu wyraził przekonanie, że działkowcy, zarządy i cały Związek będą obchodzić w przyszłości kolejne rocznice, ku zadowoleniu swoich członków i pomyślności rodzin działkowców. Przekazując osobiste pozdrowienia od Prezesa Związku mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego 29 zasłużonym działaczom PZD wręczył przyznane specjalne Dyplomy „Z okazji 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i umacniania Związku".

 

Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła 4 -em działaczom Związku Złote i Srebrne Krzyże Zasługi a w imieniu Wojewody Dolnośląskiego wręczyła 23 zasłużonym działaczom okręgu specjalne Dyplomy „Za zasługi na rzecz Polskiego Związku Działkowców i zaangażowanie w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych". Pani Dyrektor odczytała obszerne pismo wojewody Dolnośląskiego zawierające życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu 30 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców. Z kolei Wicemarszałek Województwa dolnośląskiego - Pan Marek Łapiński wręczył 32 zasłużonym działaczom specjalne Dyplomy Uznania „Za Społeczną działalność w ramach rodzinnych ogrodów działkowych z okazji 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców.

 

Z okazji Jubileuszu 30 - lecia PZD - trzem działaczom Związku wręczono odznaki „Za Zasługi dla PZD" a 21 działaczom złote odznaki „Zasłużony Działkowiec".

 

Odznaczeni i uhonorowani licznymi dyplomami dziękując za docenienie ich społecznej pracy na rzecz Związku i Ogrodów zapewnili o dalszej efektywnej działalności i konieczności obrony ustawy, Organizacji i terenów ogrodów.

 

W trakcie uroczystości przedstawicielom 13 rodzinnych ogrodów działkowych Prezes Okręgu wręczył Jubileuszowe puchary i dyplomy z okazji 65, 55, 45, 35 i 30 lecia istnienia ogrodów, a wraz z Wiceprezesem inż. Józefem Smolisem po ogłoszeniu wyników Okręgowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011" wręczył puchary, dyplomy i nagrody laureatom konkursu, pozostałym uczestnikom wręczone zostały dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali także komplety wydawnictw Polskiego Związku Działkowców.

 

Po ogłoszeniu wyników Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2011" ich laureatom i uczestnikom wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe oraz komplety wydawnictw PZD.

 

Na zakończenie uroczystości uczestnicy Jubileuszu 30 - lecia polskiego Związku Działkowców przyjęli REZOLUCJĘ w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Podczas przerw w uroczystości przygrywał zespół muzyczny a uczestnicy częstowani byli przysmakami z grilla ( karkówka, kiełbasa, kaszanka oraz dożynkową grochówką.

Wspaniałej Jubileuszowej uroczystości sprzyjała piękna słoneczna pogoda.

 

Pełna galeria zdjęć