31.03.2017
L.dz. 988  /2017                                                     Wrocław, dnia  31 marca 2017r.
 
Zarządy ROD
okręgu wrocławskiego
                                                                                   w s z y s t k i e
 
         Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu podjęło uchwały ogłaszające okręgowe konkursy w 2017r. ( w załączeniu). Ogłaszając konkursy Prezydium OZ ma szczególnie na względzie fakt, iż w 2017r. polskie ogrodnictwo działkowe obchodzi Jubileusz 120-lecia istnienia. Dlatego też oczekuje się, że w 2017 roku w konkursach powinna wziąć duża liczba ogrodów i działek. Prosimy o pilne zgłaszanie ogrodów i działek do konkursów.
       Należy pamiętać, że najważniejszy jest udział w konkursie, który odpowiednio rozpropagowany powinien zmobilizować działkowców do jeszcze lepszego zagospodarowania działek, do dbałości o wspólne mienie a zarząd ogrodu do podjęcia jeszcze większego wysiłku organizacyjnego, inicjatywy i realizacji zadań zwłaszcza inwestycyjnych i remontowych w bieżącym roku.
Pilnie oczekujemy pisemnego zgłoszenia ROD i działki do konkursu.
 
                                                                                                 Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                                                      mgr  Janusz Moszkowski