18.08.2017
W dniu 19 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie opłat za wywóz śmieci z terenów siedleckich ROD (sygn. akt III SA/Wa 3873/16). O tej sprawie pisaliśmy już w maju b.r. w artykule dostępnym na www.pzd.pl: 'Sąd na wniosek PZD unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie opłaty za wywóz śmieci w ROD', kiedy jeszcze przedmiotowy wyrok był nieprawomocny.
czytaj więcej