26.08.2017
 
Jerzy Karpiński
 
PRACA TWORZY DZIEŁO
 
Kwiaty i owoce toną w barwach tęczy!
Przyciągają oczy z okrzykiem zachwytu!
Taki widok cieszy i wzroku nie męczy.
Wzbudza też zadumę nad urokiem bytu.
 
Wywołuje myśli nad sensem tworzenia,
nad rolą człowieka w budowaniu świata,
skąd wszystko się bierze to co świat ten zmienia,
czy zawsze za pracę spotka Cię zapłata..?
 
Praca tworzy dzieło, czas przy tym ją wspiera.
Pot przelany w trudzie wzmacnia owoc pracy.
Czasami trud pracy boli i doskwiera,
lecz budzi też dumę gdy dzieło zobaczy.
 
Gdy zasiejesz ziarno doczekasz się chleba,
a to co zbudujesz nie możesz zrujnować.
Każdy jubileusz jest darem od Nieba,
lecz swoją nagrodę musisz wypracować.
 
Wspieranie przyrody jest piękne, odważne,
a gdy trwa latami jest godne pochwały.
Więc bądź dzisiaj z nami w to święto tak ważne!
Z podniesionym czołem trwaj w objęciach chwały!
 
 
 
 
 
Bytom, dnia 26 sierpnia 2017 r.