24.11.2017
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został opublikowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej.Jego głównym założeniem jest możliwość uzyskania rekompensaty pieniężnej za wywłaszczone grunty zamiast ich zwrotu 'w naturze'. Z uwagi, że w projekcie pojawiły się niejasne i nieprecyzyjne zapisy dotyczące roszczeń do gruntów ogrodów działkowych, Prezydium KR PZD skierowało do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym wyraziło obawy, co do możliwości skorzystania przez ROD z zapisów tej ustawy.
czytaj więcej