04.01.2018
 
NOWE KOLEGIA PREZESÓW ROD
w okręgu wrocławskim
 
      Zgodnie z Uchwałą nr 193/XIV/2017 Prezydium OZ PZD we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2017r. rozpoczyna działalność 26 Kolegiów Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Powołanie kolegiów stanowi realizację podjętej przez Prezydium Krajowej Rady PZD Uchwały nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów. Dotychczas formalnie na terenie okręgu działały dwa kolegia tj. w Oleśnicy i w Oławie. Obecnie powołano 17 kolegiów we Wrocławiu skupiających prezesów 158 ogrodów oraz  9 kolegiów, w skład których wejdą prezesi  66 ROD położonych w miastach i w powiatach pozawrocławskich.
      O powołaniu kolegiów powiadamiani są wszyscy prezesi ogrodów a na najbliższych naradach, odbywających się w styczniu br. omówione zostaną zadania oraz zasady ich działania.
      Pierwsze posiedzenia Kolegiów z udziałem Prezesa Okręgowego Zarządu odbędą się w I kwartale 2018r. Działalność kolegiów prowadzić będzie nie tylko do wymiany doświadczeń, ale usprawni pracę wielu zarządów ROD, szczególnie tych słabszych a także pozwoli na wypracowanie wielu wspólnych programów oraz stanowisk wobec władz jednostek samorządu terytorialnego.
      Powołaniu ilości i wielkości co do składu wrocławskich kolegiów prezesów przyświecała zasada reprezentatywności wobec 48 Rad Osiedli jako jednostek pomocniczych Rady Miejskiej Wrocławia w celu podejmowania z nimi współpracy, co nie przeszkadza podjęcia bezpośrednich kontaktów kolegiów z Komisjami Rady Miejskiej i z Urzędem Miasta Wrocławia. 
 
 
                                                                    Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                       mgr Janusz Moszkowski