09.03.2018
Krajowy Zarząd PZD 8 marca 2018 r. przyjął uchwały i wytyczne w sprawie dwóch konkursów krajowych – 'Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018' i 'Wzorowa Działka Roku 2018'. Treści uchwał i regulaminy konkursów dostępne są w zakładce KONKURSY [LINK]. Będą również opublikowane w Biuletynie nr 4/2018. Termin zgłaszania ogrodów i działek mija 30 maja 2018 r (decyduje data stempla pocztowego).
czytaj więcej