06.04.2018
 
Biuletyn Informacyjny Nr 3/18 Krajowego Zarządu PZD.
Ważne dokumenty: zarejestrowany Statut PZD obowiązuje od  23 lutego 2018 r. Program rozwoju ROD uchwalony przez Krajową Radę. Współczesne znaczenie ogrodów działkowych w artykułach naukowców i praktyków.
czytaj więcej