22.06.2018
 
15 czerwca 2018r. o godzinie 16:00 w Okręgowym Domu Działkowca przy ul. Starogroblowej 4 we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenie składało się z dwóch części: pierwsza z nich rozpoczęła się od przedstawienia najważniejszych zadań i roli społecznej służby instruktorskiej w ROD- wykład przedstawiła Instruktor ds. Oświaty Ogrodniczej Pani mgr inż. Anna Melska. Druga część to wykład dotyczący Ochrony biologicznej i chemicznej roślin, stosowaniu środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami oraz znaczeniu i ochronie owadów zapylających. Wykład poprowadziła doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Pani Katarzyna Patejuk.
 
 
 
Przyszli instruktorzy byli zainteresowani poruszanymi zagadnieniami i czynnie uczestniczyli w wykładach zadając liczne pytania. W szczególności tematyka dotycząca owadów zapylających cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas omawiania tej tematyki nowi instruktorzy mieli okazję obejrzeć okazy owadów zapylających w gablocie.

 
Następnie kandydaci otrzymali przykłady zaleceń poszczególnych środków ochrony roślin, gdzie prowadząca wykład Pani Katarzyna Patejuk wskazała na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu środka chemicznego. Na zakończenie każdy z przyszłych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej otrzymał pakiet wiadomości, który z pewnością będzie przydatny w samokształceniu i poszerzaniu swojej wiedzy.

Wszystkim przeszkolonym Instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej życzymy wielu sukcesów w społecznej pracy na rzecz udoskonalania i upiększania ogrodów działkowych!!!
 
mgr inż. Anna Melska