25.06.2018

 
            W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy informacje dotyczące masowego ginięcia owadów zapylających. Przyczyn jest bardzo wiele:
Ø Coraz mniejsza ilość zielonych przestrzeni szczególnie w miastach,
Ø Zanieczyszczenie powietrza,
Ø Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin,
Ø Pasożyty i choroby owadów zapylających.
W aglomeracjach miejskich miejscem, gdzie owady zapylające mają szansę na życie i rozwój są właśnie ogrody działkowe. Występująca na tych terenach bioróżnorodność gatunkowa roślin ogrodniczych jest podstawą pożywienia dla wielu owadów zapylających. Zarządy ROD stwarzają możliwość posiadania pasiek pszczoły miodnej przez działkowców- pszczelarzy, gdyż zgodnie z §37 Regulaminu ROD w rodzinnym ogrodzie działkowym, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół, która może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece. Inną możliwością wsparcia owadów zapylających jest zakładanie tzw. hoteli, domków dla owadów ,gdzie przy naszej niewielkiej pomocy chętnie zamieszka murarka ogrodowa i inne pożyteczne owady. Oczywiście dla owadów zapylających nie bez znaczenia jest zagospodarowanie naszej działki- różnorodność barw kwitnących kwiatów i stworzenie zacisznych miejsc porośniętych roślinnością z pewnością przyczyni się do zachęcenia i zwiększenia liczby odwiedzających nas owadów zapylających. Jeżeli już spełnimy powyższe warunki pamiętajmy o ograniczeniu i stosowaniu w odpowiednich warunkach pogodowych środków ochrony roślin.
            Przy udoskonalaniu swoich ogrodów działkowych o nową roślinność pamiętajmy o zapylaczach, ponieważ bez pracy tych niewielkich owadów nasze plony mogą być mniejsze.