04.02.2019

 
            W dniu 30 stycznia 2019r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu miało miejsce spotkanie kierownictwa okręgu wrocławskiego z Wiceprezydentem Wrocławia Sebastianem Lorencem. Ze strony Okręgu w spotkaniu wzięli udział Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski, Wiceprezes Jerzy Karpiński oraz Sekretarz OZ Karol Pacanowski. Wraz z Wiceprezydentem udział wzięła  Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Pani Monika Pec-Święcicka i rzecznik prasowy Pani Aleksandra Zienkiewicz.
            W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Wrocławia a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Wrocław zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Wrocławia, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnych i przystosowanie terenów ogrodów do korzystania przez mieszkańców okolicznych osiedli.
            Spotkanie, które trwało blisko 2 godziny przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli i znaczenia  ogrodnictwa działkowego . Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Wiceprezydent Sebastian Lorenc przyjął wstępnie ustne zaproszenie na IX okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu.

 
                                                                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                              mgr Janusz Moszkowski
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie