04.03.2019
 
Uchwała nr 5/XIV/2019               

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zwołania  IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
 
p r z y j m u j e
 
informację Okręgowego Zarządu w sprawie przygotowań do odbycia IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu i zgodnie z   § 99 ust. 1 Statutu PZD postanawia
 
z w o ł a ć
 
IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w dniu
 
08 czerwca 2019r.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
I Wiceprezes Okręgu Wrocławskiego PZD                      Prezes Okręgu Wrocławskiego PZD
mgr Barbara Korolczuk                                                    mgr Janusz Moszkowski