29.032019
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 marca 2019r. odszedł od nas długoletni działacz Polskiego Związku Działkowców Pan Roman Grabczak. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 28 marca na oławskim cmentarzu.
       Pan Roman Grabczak był długoletnim Prezesem Zarządu ROD „Pierwiosnek” w Oławie, członkiem Okręgowej Rady, zaangażowany w prace Związku. Rodzinny Ogród Działkowy „Pierwiosnek”, dzięki Jego zaangażowaniu, był laureatem konkursów okręgowych, a działki ogrodowe zajmowały wysokie lokaty w konkursach krajowych. Był oddany działalności na rzecz ogrodów działkowych.
      W uroczystościach pogrzebowych z ramienia Okręgowego Zarządu uczestniczyli – Skarbnik Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, członek Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu oraz członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu. Ponadto w uroczystościach udział wzięli Prezesi i członkowie Zarządów Ogrodów oławskich oraz bardzo liczna grupa działkowców, która w ten sposób podkreśliła i doceniła wkład Pana Romana Grabczaka w działalność związkową.
     Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu i ogrody okręgu wrocławskiego straciły wartościowego członka i działacza.                                          
                                                                                             Dyrektor Biura
                                                                           Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie