03.07.2019

 

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się II -gie posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Tematami posiedzenia były:
- ocena i przebieg IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu w dniu 08 czerwca 2019r.
- powołanie komisji problemowych Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu,
- informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD okręgu wrocławskiego w 2018r.
Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska.
W trakcie obrad została wręczona odznaka „Za Zasługi dla PZD” byłym członkom Okręgowej Rady - Pani Teresie Gabryś z ROD „Zacisze” we Wrocławiu i Pani Janinie Krzykawiak Wolańskiej z ROD „Kłos” we Wrocławiu, a członkowi Okręgowej Rady PZD, Panu Henrykowi Cybulskiemu z ROD „Zgoda” w Sycowie, złota odznaka „Zasłużony Działkowiec”.
Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano: Pana inż. Zbigniewa Knapka z ROD „Relaks” w Oleśnicy, Pana Bogusława Kmieciaka z ROD „Zorza” we Wrocławiu i Pana Józefa Piątkowskiego z ROD „im. Kamieńskiego” we Wrocławiu.
Wystąpienie w sprawie przygotowań, przebiegu i oceny IX Okręgowego Zjazdu wygłosił Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski, podkreślając ogromny wysiłek włożony w przygotowanie Zjazdu, a zwłaszcza w sprawie zapewnienia udziału w Zjeździe Wojewody Dolnośląskiego, i szerokiej reprezentacji samorządów terytorialnych. Wiceprezes Okręgu, a zarazem Dyrektor Biura OZ mgr inż. Ewa Gaicka, przedstawiła propozycję powołania 8 – miu Komisji Problemowych Okręgowe Rady wraz z ich składami. Komisje problemowe OR mają zabezpieczyć realizację Programu Okręgu na X kadencję.
W dyskusji na posiedzeniu członkowie Okręgowej Rady podkreślili w szczególności perfekcyjnie przygotowany IX Okręgowy Zjazd, udział w Zjeździe Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusz Kondrackiego, szerokiego udziału przedstawicieli samorządów terytorialnych, w tym Wiceprezydenta Wrocławia oraz burmistrzów i zastępców burmistrza 8 miast, miast i gmin oraz Wojewody Dolnośląskiego, który odznaczył 5-ciu działaczy odznaką Ministra Rolnictwa. Zjazd w ocenie członków Okręgowej Rady spełnił swoje zadania, wybierając nową, odmłodzoną Okręgową Radę i nową Okręgową Komisję Rewizyjną. Zamiany w składzie Okręgowej Rady, jak podkreślono, wyniosły 38,5%, w składzie Okręgowego Zarządu 33%. Poprzez Uchwałę nr 7 Zjazdu, jak tez poprzez przyjęte Stanowiska, podkreślono rolę Krajowej Rady w realizacji zadań Związku i reprezentowaniu interesów PZD, ROD i działkowców oraz w celu utrzymania jedności organizacyjnej oraz konieczną współpracę z władzami miast i gmin, na terenie których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe.
Informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w ROD okręgu wrocławskiego w 2018r. złożyła Wiceprezes Okręgu we Wrocławiu, Dyrektor Biura OZ mgr inż. Ewa Gaicka, zwracając uwagę na zrealizowanie w 173 ROD 387 zadań inwestycyjno – remontowych na kwotę 3 mln. 778 tys. 781zł, przy dotacjach z OZ w wysokości 487 tyś. 722zł.
Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu podjęła 3 uchwały, tj.
  1. Uchwałę nr 1/II/2019 w sprawie oceny i podsumowania IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu,
  2. Uchwałę nr 2/II/2019 w sprawie składu komisji problemowych, zabezpieczających realizację zadań w X kadencji.
  3. Uchwałę nr 3/II/2019 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania Planu inwestycji i remontów w ROD okręgu wrocławskiego na 2018r.
W sprawach różnych na posiedzeniu Okręgowej Rady omówiono przygotowania do narady w dniu 29 czerwca br. z nowymi prezesami ROD wybranymi na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca we Wrocławiu, uwzględniające Okręgowe Konkursy i Jubileusze ROD.
 
Prezes Okręgu
mgr Janusz Moszkowski

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie