W dniu 14 września 2019r., w sobotę, na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu miały miejsce uroczystości Okręgowych Dni Działkowca. W uroczystości wzięło udział blisko 250 działaczy i działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego. Na uroczystość przybyli : Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak, Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk, Wiceprezydent Wrocławia – Pan Sebastian Lorenc, przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wołów – Radny – Pan Wojciech Adamczak oraz członek Krajowego Zarządu PZD – Pani Barbara Korolczuk i członek Krajowej Rady PZD – Pan Jerzy Karpiński.
      
       Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Związku Działkowców – otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgu Wrocławskiego – Pan Janusz Moszkowski witając działkowców i działaczy Związku oraz zaproszonych gości.
                                                 
         W swoim specjalnym wystąpieniu Prezes Okręgu podkreślił, że tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zgromadziły wielu nowych działaczy, a w szczególności prezesów ogrodów wybranych w 2019r. na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwrócił uwagę na fakt wymiany kadr również w Okręgowej Radzie i w Okręgowym Zarządzie Związku, które dokonały się na IX Okręgowym Zjeździe w dniu 8 czerwca 2019r., a sięgnęły 38%. Tę wymianę kadr, w tym w kierownictwie okręgu, ich odmłodzenie, porównał do zmian jakie zaszły we władzach Wrocławia. Zwracając się do Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka podkreślił, że te zmiany prowadzą do dobrej, wzajemnej współpracy mającej na względzie rozwój Wrocławia a w tym i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Prezes Okręgu przypomniał ambitny Program jaki został przyjęty na IX Okręgowym Zjeździe na lata 2019-2022, który zakłada intensywny rozwój ogrodów, a zwłaszcza budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej na miarę XXI wieku, służącą nie tylko rodzinom działkowców, ale także mieszkańcom miast i osiedli. Program ten zakłada daleko idącą współpracę z władzami miast i gmin. Prezes Okręgu podkreślił, że Program ten znalazł zrozumienie i aprobatę Prezydenta Wrocławia, który doprowadził do uchwalenia przez Radę Miejską środków finansowych na inwestycje w ogrodach.
            W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu podziękował za ofiarną pracę działaczom Związku w rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ to działacze i działkowcy tworzą Polski Związek Działkowców i realizują statutowe zadania.
            Przypominając Jubileusze, jakie obchodził Związek w minionych latach, a to 35-lecie PZD w 2016r. i 120-lecie ogrodnictwa działkowego w 2017r., zwrócił uwagę na rocznicę 75—lecia polskiego ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim, która przypada na rok 2020.
 
              
        Kończąc swoje wystąpienie Prezes Okręgu poinformował, że w dniu 18 października br. odbędzie się XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, na który delegaci z okręgu wrocławskiego idą z podniesionym czołem, w poczuciu odpowiedzialności za ogrody i Polski Związek Działkowców (pełny tekst Wystąpienia Prezesa Okręgu na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu – www.ozpzd-wroclaw.pl ).
        Po wystąpieniu Prezesa Okręgu – głos zabrał Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak stwierdzając, że gości już kolejny raz na uroczystości Okręgowych Dni Działkowca i jest bardzo zadowolony ze współpracy z Okręgowym Zarządem. Podkreślił, że sam jest działkowcem w rodzinnym ogrodzie działkowym na Brochowie we Wrocławiu i użytkuje działkę po swoich rodzicach. Popiera ogrody działkowe, które są bardzo pożyteczne i dobrze służą rodzinom, mieszkańcom Wrocławia.
 
      
 
         Zabierając głos – Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk zwrócił uwagę na walory rodzinnych ogrodów działkowych, na zieleń, która daje tlen, ochłodę i poprawia środowisko. Ogrody działkowe, jak stwierdził, służą bezpośrednio dużej części społeczeństwa miasta, a mogą i powinny służyć również pozostałym mieszkańcom. Dokonania wrocławskich ogrodów cieszą i pragnie by ogrody dalej się rozwijały, budowały i uzupełniały swoją infrastrukturę, z której będą mogli także korzystać mieszkańcy pobliskich osiedli. Z jego inicjatywy – Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę o wsparciu tych inwestycji, a pomoc władz Wrocławia, jak zapewnił, będzie kontynuowana także w latach następnych. Zwrócił jednak uwagę na potrzeby rozwojowe Wrocławia, które mogą w pojedynczych przypadkach naruszać tereny ogrodów, a chodzi tu o inwestycje komunikacyjne i publiczne. Prezydent Jacek Sutryk podkreślił dobrą współpracę z Okręgowym Zarządem PZD.
 
   
 
         Po w/w wystąpieniach 2-óm zasłużonym działaczom z ROD „WZMot” wręczono odznakę „Za Zasługi dla PZD”, a 14 działaczom z ROD „Pod Dębami” w Miliczu, „Liliputek”, „Raków” w Psarach, „WZMot”, „Obrońca”, „Dolinka”, „Słonecznik” i „Piwonia” wręczono złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”.
 
            Podczas uroczystości wręczono również Medal „120-lecia ogrodnictwa działkowego” na ziemiach polskich Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów Panu Dariuszowi Chmura, który odebrał w Jego imieniu Radny Wołowa Pan Wojciech Adamczak.
                    
 
         Dziękując za długoletnią działalność w Polskim Związku Działkowców 3-em byłym Prezesom ogrodów – wręczone zostały specjalne dyplomy Prezesa Polskiego Związku Działkowców tj. Panu Juliuszowi Krawczykowi („Radość Życia”), Panu Jarosławowi Kutkowskiemu (ROD ”Irys”) i Panu Tadeuszowi Netczukowi (ROD ”Pokój”).
                                                  
         Nawiązując do Jubileuszy jakie miały miejsce w minionych latach (35-lecia PZD), (120-lecia ogrodnictwa działkowego) Prezes Okręgu przypomniał, że w 2020r. obchodzić będziemy Jubileusz 75-lecia polskiego ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim, chociaż niektóre ogrody szczycą się znacznie dłuższym istnieniem, bo założone zostały jeszcze w okresie państwowości niemieckiej.
         Wręczono zatem delegacji ROD „Park Wschodni” Puchar i Dyplom Prezesa PZD z okazji 90-lecia ogrodu. Puchary i Dyplomy wręczono także członkom Zarządu ROD „Polana Popowicka” – (70-lecie), ROD „WZMot” - (60-lecie), ROD „Nadzieja” w Wąsoszu - (50-lecie) i ROD „Liliputek” – (40-lecie).
                
 
 
         W dalszej części uroczystości I Wiceprezes Okręgowego Zarządu – Pan Karol Pacanowski przedstawił wyniki Okręgowego Konkursu „ROD 2019 Roku” a następnie przy udziale Prezesa Okręgu wręczone zostały puchary, dyplomy i nagrody laureatom i uczestnikom konkursu. I miejsce zajął ROD „Zdrówko” we Wrocławiu, II miejsce – ROD „Pod Dębami” w Miliczu i III miejsce ROD „Dolinka” we Wrocławiu.
 
            
 
          I Wiceprezes OZ przedstawił również wyniki Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka 2019r.”, w którym brało udział 31 działek. W konkursie tym I miejsce zajęły działki z ROD „Rezeda” we Wrocławiu i z ROD „Raków” w Psarach, II miejsce działka z ROD „Zdrówko” we Wrocławiu, a III miejsce działka z ROD im. „St. Staszica” w Oławie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
            W trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca głos zabrali : Pan Jarosław Kutkowski (ROD „Irys”) dziękując za pamięć o długoletnich Prezesach ogrodu, Pan Krzysztof Szachniewicz – Prezes ROD „Park Wschodni”, który przedstawił 90-letnią historię ogrodu, Pan Jarosław Wikiera – Prezes ROD ”Zdrówko”, który podziękował za wysoką ocenę ogrodu w konkursie i wręczył Prezesowi Okręgu oraz Wiceprezesowi Okręgowego Zarządu – Pani Ewie Gaickiej kwiaty i grawertony z podziękowaniem za pomoc i współpracę.
            Pod koniec uroczystości głos zabrał także Wiceprezydent Wrocławia - Pan Sebastian Lorenc, który podziękował za zaproszenie i podkreślił rolę ogrodów dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz zwrócił uwagę na godną nieustępliwość Prezesa Okręgu Pana Janusza Moszkowskiego w walce o ogrody i ich rozwój.
            Okręgowe Dni Działkowca zakończyły się posiłkami z grilla, a całą uroczystość umilały występy zespołu ludowego „Sycowiacy”.
 
    
 
                                                                          
                                            
 
         W trakcie uroczystości działkowcy mogli skorzystać nieodpłatnie z badań ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi oraz tkanki tłuszczowej przeprowadzanych przez SYNEXUS.
 
                                                                  Wiceprezes Okręgowego Zarządu
                                                                           PZD we Wrocławiu
                                                                           Dyrektor Biura OZ
                                                                           mgr inż. Ewa Gaicka
 
 
 
 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie