24.10.2019
 
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał" , 51-164 Wrocław, ul. Toruńska b/n
www.rod-nowykanal.pl, e –mail: biuro@rod-nowykanal.pl
ogłasza przetarg ograniczony
na wykonanie zadania:
„Budowa budynku przeznaczonego na „Dom działkowca” w formie zabudowy kontenerowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowy Kanał”, przy ul. Toruńska b/n we Wrocławiu
Przedmiot przetargu
Budowa „Domu działkowca” wraz z częścią gospodarczą – budynek jednokondygnacyjny w formie zabudowy kontenerowej złożonej z 5 modułów. Obiekt będzie składać się z 2 pomieszczeń biurowych, WC, aneksu kuchennego i korytarza. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia (rzut pomieszczeń, rzuty elewacji).
Miejsce i sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Oferenci chcący przystąpić do przygotowania oferty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową, oraz szczegółowym zakresem prac z wiązanych z niniejszym przetargiem, w terminie od 21-10-2019 do 05-11-2019 wcześniej uzgadniając to z Organizatorem telefonicznie. Oferent w tym celu musi osobiście wstawić się w biurze Organizatora.
Termin realizacji
Od dnia zawarcia umowy do 20-12-2019 r.
Warunki udziału w przetargu i wymagania dla Oferentów
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.
Osoby kontaktowe
Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
– Jakub Wojtyczka tel. 579 994 044;
- Halina Tuzinkiewicz tel. 519 742 799;
e-mail: biuro@rod-nowykanal.pl.
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie