04.11.2019

 

Szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej

 
29 października 2019 roku o godzinie 16:00 w Okręgowym Domu Działkowca przy ul. Starogroblowej 4 we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla Instruktorów ogrodowych okręgowych i krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej. Na wstępie instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej otrzymali pakiet wiadomości- broszury ogrodnicze, które z pewnością będą przydatne w samokształceniu i poszerzaniu wiedzy. Uczestnikom szkolenia zwrócono szczególną uwagę na założenia i cel programu „Otwarty Program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek  na miarę współczesnych rodzin” uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 20.03.2019r. uchwałą nr 5/XXVIII/2019. Następnie w drugiej części szkolenia wykład poprowadziła Pani dr inż. Ewelina Gudarowska, a tematyką wykładu były: „Mało znane rośliny sadownicze o wysokich walorach prozdrowotnych”.
 
Podczas wykładu omówiono uprawę m.in. jagody kamczackiej, świdośliwy, pigwy, róży owocowej, aronii, rokitnika, derenia, borówki wysokiej, maliny czarnej.  O zaletach ich uprawy uczestników szkolenia nie trzeba było długo przekonywać. Owoce te są m.in. źródłem związków przeciwutleniających, które wychwytują i niszczą wolne rodniki, posiadają stosunkowo małe wymagania uprawowe i agrotechniczne, są niewątpliwie źródłem dobrej jakości owoców do sporządzenia przetworów o wysokich walorach odżywczych, a ponadto możemy wykorzystać te rośliny w przestrzeni ogrodowej jako rośliny użytkowe oraz ozdobne. Instruktorzy czynnie uczestniczyli w wykładzie zadając liczne pytania.  Na zakończenie Pani dr Ewelina Gudarowska odpowiadała na indywidualne pytania uczestników wykładu.
Instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej życzymy wielu sukcesów w społecznej pracy na rzecz udoskonalania i upiększania ogrodów działkowych!!!
 
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej 
OZ PZD Wrocław
      mgr. inż. Anna Melska
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie