19.11.2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy "Pilczyce" , 54-139 Wrocław, ul. Hutnicza 49
http://www.rodpilczyce.pl, e–mail: rod.pilczyce@wp.pl
 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pilczyce” we Wrocławiu

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2019 r. o godz. 19:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.12.2019 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Hutniczej 49
  
Miejsce i sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pełna dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami) jest do pobrania w wersji elektronicznej  ze strony internetowej ROD „Pilczyce” http://www.rodpilczyce.pl  
Osoba do kontaktu
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Pan Ryszard Kuzia tel. 668 026 640
e-mail: rod.pilczyce@wp.pl
 
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie