Regulamin Komisji Rewizyjnych

Uchwała nr 6/XV/2018
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD
 
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt.2 Statutu PZD postanawia:
 
§ 1.
 
Wprowadzić do stosowania i przestrzegania znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3.
 
Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
 
 
 
               Sekretarz                                                             Przewodnicząca
 
   mgr Roman Żurkowski                                                 inż. Maria Fojt            
 
 
Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku        

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie