04.03.2020
Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Wrocławskiego
W dniach 22,23,24 i 25 stycznia 2020r. o godz. 15:30 w Okręgowym Domu Działkowca przy ul. Starogroblowej 4 odbyły się narady informacyjno-szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Wrocławskiego. Naradę informacyjno- szkoleniową poprowadzili: Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców pan mgr Janusz Moszkowski, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani mgr Zofia Zielińska oraz z-ca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Krystyna Major. Tematyka narady obejmowała m. in.:
 
·       Omówienie tez i wytycznych Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych ROD w 2020 i aktualnych przepisów Krajowej Rady PZD, dotyczących Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego w ROD.
 
·       Omówienie przygotowań do sporządzenia protokołu z badania bilansu i sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz opinii do preliminarzy finansowych na 2020r. w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Wrocławskiego.
 
·       Przygotowania Komisji Rewizyjnej do walnego zebrania sprawozdawczego ROD w 2020 roku i sporządzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w ROD za 2019 r.
 
·       Rolę i zadania Komisji Rewizyjnych PZD w świetle przepisów Statutu PZD i Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD.
 
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu pan mgr Janusz Moszkowski przywitał wszystkich przybyłych gości, w szczególności nowych członków Komisji Rewizyjnych ROD. Przedstawił niezwykle ważną rolę jaką pełnią Komisje Rewizyjne w ROD, do których należy kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu ROD, podkreślając, że Komisja Rewizyjna jest odrębnym, niezależnym od zarządu organem PZD. Podkreślił jednakże, że konieczny jest udział przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach zarządu, pomoc w prowadzeniu zgodnej z przepisami działalności na rzecz prawidłowego funkcjonowania ogrodu. Poinformował również, że od 1 marca 2020r. w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zostanie otwarty ośrodek finansowo-księgowy, do którego już zgłosiły się i sukcesywnie zgłaszają się ROD-y. Dodatkowo wskazał, iż najnowsze informacje dotyczące aktualnych przepisów związkowych można znaleźć w biuletynach, „Aktualnościach Związkowych” wydawanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców oraz informacjach umieszczanych na bieżąco na stronie internetowej KR oraz OZ. Prezes OZ poinformował także o sukcesach OZ w regulacji stanu prawnego gruntów, w inwestycjach, w szerokiej działalności szkoleniowej oraz dobrej współpracy z władzami Wrocławia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych czynnie uczestniczyli w naradzie informacyjno- szkoleniowej, zadając liczne pytania, wymieniając się doświadczeniem i wiedzą z osobami, które po raz pierwszy objęły tak ważną w każdym rodzinnym ogrodzie działkowym funkcję członka Komisji Rewizyjnej w ROD.
Na zakończenie Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu życzył członkom Komisji Rewizyjnych dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy społecznej w Związku oraz sukcesów w realizowaniu zadań jakie przypadną na komisje rewizyjne ogrodów.
 
 
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
mgr inż. Anna Melska
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie