12.02.2020

 

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku we Wrocławiu przesłał wystąpienie drogą mailową do wszystkich 14-tu posłów na Sejm RP z okręgu wrocławskiego w sprawie przyjęcia poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a totyczącej niestosowania uproszczonego postępowania legalizującego w stosunku do obiektów zlokalizowanych na działkach w ROD.

 

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie