12.02.2020

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesłał drogą mailową pismo z dnia 12 lutego 2020r., które skierowano do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej wyłączenia z uproszczonego postępowania legalizującego obiektów zlokalizowanych na działkachw ROD.

czytaj więcej

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie