04.05.2020
 
INFORMACJA
z VI-ego posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2020r.
 
 
Posiedzenie, ze względu na ograniczenia wyrażone w Uchwale nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, odbyło się w sposób zdalny. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Okręgowego Zarządu.
 
      Referując działalność Okręgowego Zarządu przypomniano o wszystkich zarządzeniach Prezesa PZD, uchwałach KZ i komunikatach KZ PZD w sprawie zachowania się w okresie stanu epidemii na terenach ROD oraz w sprawie funkcjonowania zarządów ROD, biur ROD, okręgów PZD oraz funkcjonowania ROD.
 
Omówiono podjęte przez Krajowy Zarząd PZD uchwały utrzymujące w mocy uchwały OZ PZD we Wrocławiu w sprawie odwołania trzech członków Zarządu ROD „Maciejka”, a tym samym nieuwzględnienia ich odwołań. Omówiono również Uchwałę nr 92/2020 KZ PZD w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020r. w związku ze stanem epidemii oraz Uchwałę nr 89/2020 KZ PZD z 21 kwietnia 2020r. w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników biur okręgów.
 
       Następnie przedłożone zostały członkom Okręgowego Zarządu i zaakceptowane jednogłośnie następujące informacje:
 
·       telefoniczną, Dyrektora Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w sprawie przygotowań do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 21 maja 2020r. dofinansowania na FR ROD OZ do inwestycji i remontów w ROD w 2020r.
·       z realizacji Uchwały KZ PZD nr 411/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie dokonania oceny działalności pozastatutowej w ROD, w sprawie likwidacji znacznej ilości tablic reklamowych z terenów ogrodów i zmniejszenia pozyskiwanych z ww. tytułu środków finansowych na FR ROD. Wszystkie tablice zostały zlikwidowane już w 12 ROD a w 21 zmniejszono ich ilość. Zarządy ROD gdzie jeszcze znajdują się tablice otrzymały pisma zawierające zalecenia dalszego postępowania.
·       z regulacji stanu prawnego terenów ROD w trybie art.75 i art.76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przedkładając pozytywną decyzję Prezydenta Wrocławia dotyczącą ROD „Storczyk” we Wroclawiu. Omówiono również trudności związane z uzyskaniem decyzji prawa użytkowania gruntów na ROD „Promyk” i ROD „Gaje” wystąpiono do Ministra Rozwoju oraz złożono do Urzędu Miejskiego Wrocławia kolejne wnioski dot. 5 ROD.
·       w sprawie funkcjonowania Ośrodka Finansowo-Księgowego OZ, który doprowadził do podpisania Porozumienia z 12 zarządami ROD i przygotował do podpisania kolejne. Członkowie OZ opowiedzieli się za wysłaniem powtórnych pism do tych ROD, które ponoszą wyższe koszty prowadzenia księgowości lub zakończyły współpracę z księgowym ROD.
·       w sprawie przyjęcia 221 sprawozdań finansowych ROD za 2019 rok, wnosząc o przygotowanie uchwały OZ, a następnie uchwały Okręgowej Rady PZD w sprawie zatwierdzenia zbiorczego,  rocznego sprawozdania finansowego ROD za 2019r.
 
      Na posiedzeniu zaakceptowano jednogłośnie:
 
·       Uchwałę nr 71/V/2020 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały (1) jednego z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbytych przedogłoszeniem epidemii,
·       Uchwałę nr 72/VI/2020 w sprawie zatwierdzenia 31 uchwał zarządu ROD w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej,
·       Uchwałę nr 73/VI/2020 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu (1) w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej,
·       Uchwałę nr 74/VI/2020 w sprawie zgłoszenia do konkursu krajowego „Wzorcowa Działka 2020 roku” działki ogrodowej z ROD „Rezeda”,
·       Uchwałę nr 75/VI/2020 w sprawie zgłoszenia do konkursu krajowego „ROD 2020 roku” ROD „Zdrówko” we Wrocławiu,
·       Uchwałę nr 76/VI/2020 w sprawie udzielenia zgody zarządowi ROD “Tęcza” na działania przekraczajace zakres zwykłego zarządu,
·       Uchwałę nr 77/VI/2020 w sprawie udzielenia dotacji do zadania remontowego dla ROD (1) oraz pozytywnego uzgodnienia przeprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych przez firmy zewnętrzne na terenach ROD we Wrocławiu.
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Warto odwiedzić


 

Logowanie