29.05.2020
 
Gospodarka odpadami na terenie rodzinnych ogrodów działkowych to wspólna sprawa wszystkich działkowców
 
W związku z wejściem w życie z dniem 6 września 2019r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez wprowadzenie m. in. obowiązku segregacji odpadów.Oznacza to, że każdy działkowiec, posiadający działkę w ROD, ma obowiązek wrzucania odpadów do odpowiednich pojemników z zachowaniem zasad segregacji odpadów. W myśl §68 pkt.1 i pkt.2 Regulaminu ROD - działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami oraz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych.
Działania niezgodne z zapisami Regulaminu ROD mogą skutkować upomnieniami kierowanymi przez Zarząd ROD, a w skrajnych przypadkach wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Ważne jest, aby wszyscy działkowcy poczuwali się do odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących tak ważnej kwestii jaką jest gospodarka odpadami w ROD. Tylko samodyscyplina pozwoli uniknąć trudności w odbiorze odpadów lub kar nałożonych na ROD, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów.
Wobec czego poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat segregacji odpadów i tego co można wrzucać do poszczególnych pojemników:
Pojemnik niebieski:

  • Gazety, kartony, tektura
  • Katalogi, foldery papierowe
  • Papier szkolny,
  • Stare zeszyty, książki bez twardej okładki

Pojemnik żółty:

  • Plastikowe butelki, torby
  • Drobne przedmioty metalowe - puszki, kapsle
  • Opakowania po konserwach,
  • Kartony, które od środka są pokryte warstwą aluminium,
  • Plastikowe opakowania ( za wyjątkiem tych, które mają dodatkowe ostrzeżenia na etykiecie)

Pojemnik czarny- odpady zmieszane:
Uwaga! Nazwa „odpady zmieszane” nie oznacza, że do takiego pojemnika możemy wrzucać wszystko. Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady typy: talerze, brudny papier, kubki i te części śmieci, których nie wrzucimy do pozostałych pojemników.
Pojemnik zielony:

  • Szklane butelki, słoiki, opakowania szklane

Do pojemnika zielonego nie należy wrzucać luster, szkła okiennego, ceramiki czy żarówek.
Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami §42 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec jest zobowiązany do kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w tym w szczególności pochodzących z działki części roślin.
DRODZY DZIAŁKOWCY! WSPÓLNIE ZADBAJMY O ŚRODOWISKO!
 
 
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
mgr inż. Anna Melska
 
 
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie