01.06.2020
 
K O M U N I K A T
Prezesa Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie funkcjonowania Biura OZ PZD we Wrocławiu w okresie epidemii.
 
       W związku z nadal obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu informuje, że:
 
1.     Biuro Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu nadal pozostaje zamknięte dla interesantów, co oznacza że nie ma możliwości bezpośrednich spotkań z pracownikami Biura OZ.
2.     Wszelką korespondencję można kierować do OZ w następujący sposób:
·       Za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
·       Za pośrednictwem poczty e-mail na adres gk-op-pzd@o2.pl lub poprzez kierowanie zapytań do poszczególnych inspektorów (adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej okręgu www.ozpzd-wroclaw.pl w zakładce „kontakt”),
·       Osobiście do Biura OZ, poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce na listy, która zamontowana została w narożniku budynku (pod numerem porządkowym budynku). Sekretariat nie przyjmuje korespondencji w sposób bezpośredni,
·       W przypadku konieczności dostarczenia większej przesyłki do Biura OZ, będzie to możliwe, po uzgodnieniu tego z pracownikiem, do którego będzie kierowana korespondencja.
3.     Wszelką korespondencję można odebrać w Biurze OZ (dokumenty, broszury) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dokumenty są wydawane na zewnątrz budynku.
4.     Pracownicy Biura OZ pozostają do dyspozycji zarządów ROD i działkowców pod numerami telefonów umieszczonych na stronie internetowej OZ w zakładce „kontakt”.
5.     Pracownicy Biura OZ pełnią ponadto specjalne dyżury telefoniczne wg grafiku umieszczonego na stronie internetowej OZ.
 
      Stan taki zostanie utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji w kraju, a o wszelkich zmianach w sprawie funkcjonowania Biura OZ, Okręgowy Zarząd będzie informował odrębną korespondencją, publikowaną na stronie internetowej OZ.
 
                                                                                             Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                                 mgr  Janusz Moszkowskki
 
 

Warto odwiedzić


 

Logowanie