24.06.2020


 
W związku z wprowadzonymi przez władzę publiczną obostrzeniami i ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii koronawirusa COVID – 19 imając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla zarządów ROD, jak również dla działkowców i ich rodzin, oraz z uwagi na fakt, iż w obecnej sytuacji powołana komisja konkursowa nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków, w tym w szczególności przeprowadzenia lustracji ogrodów i działek zgłoszonych do konkursów - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu Uchwałami 98/VIII/2020, nr 99/VIII/2020, nr  100/VIII/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. ogłoszone konkursy okręgowe „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020”, „Wzorowa Działka Roku 2020” i „Kronika Rodzinnego Ogrodu Działkowego” odwołał.
 
Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia konkursowe są ważne i będą uwzględnione przy organizacji ww. konkursów w kolejnym roku.
 
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie