31.07.2020

K O M U N I K A T
 
Polski Związek Działkowców i ogrody dla Miasta – Miasto Wrocław dla ogrodów
 
W dniu 30 lipca 2020r. Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk gościł w swoim gabinecie Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu Pana Janusza Moszkowskiego. W zaplanowanym spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Wrocławia Pan Jacek Barski oraz Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Pan Lech Filipiak.
Podczas spotkania omówiono szereg spraw dotyczących najważniejszych inwestycji miejskich realizowanych również na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych. Prezydent Wrocławia wyraził podziękowanie Okręgowemu i Krajowemu Zarządowi za współpracę, która doprowadziła do szybkiego uzgodnienia budowy nowej zajezdni tramwajowej również na części ROD „Słonecznik” we Wrocławiu, tym bardziej że rozstrzygnięto przetarg na zakup kilkudziesięciu, nowoczesnych zestawów tramwajów. Prezydent Wrocławia zwrócił uwagę na konieczność realizacji wielu potrzebnych inwestycji drogowych, budowę nowych linii tramwajowych oraz tras pieszo – rowerowych, które są planowane i realizowane będą na częściach ogrodów działkowych. Podkreślił zrozumienie dla tych koniecznych inicjatyw ze strony Polskiego Związku Działkowców, zarządów ROD i samych użytkowników działek.
Wśród wielu poruszonych tematów, Prezydent Wrocławia potwierdził potrzebę dalszego finansowego wspierania rozwoju ogrodów działkowych również w roku 2021 i w latach następnych, celem ich modernizacji oraz wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę.
Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk poparł propozycję tworzenia nowych rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w tych rejonach Miasta, gdzie wybudowane zostały nowe osiedla mieszkaniowe i gdzie Związek notuje największe zapotrzebowanie na działki. Stwierdził, że Gmina Wrocław może wziąć na siebie również ciężar sfinansowania lub poważnego dofinansowania budowy podstawowej infrastruktury ogrodowej, takiej jak ogrodzenia zewnętrzne, aleje, parkingi czy urządzenia nawadniające uprawy ogrodowe.
Prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski podziękował za zaproszenie na spotkanie i możliwość przedyskutowania wielu spraw na linii Związek – Ogrody – Miasto Wrocław. Prezes Okręgu podziękował Panu Prezydentowi za bardzo dobra współpracę, która prowadzi do rozwiązywania wielu problemów i spraw służących społeczeństwu, jak i samemu Miastu. W szczególności Prezes Okręgu podziękował za dotychczasowe wsparcie finansowe inwestycji ogrodowych
(w 2019r. – 250 tyś. zł., w 2020r. – 600 tyś. zł.), jak i za deklarację dalszej pomocy, w tym w tworzeniu nowych ogrodów.
Spotkanie przebiegło w sympatycznej, szczerej, partnerskiej atmosferze. Zarówno Pan Prezydent Wrocławia, jak i Prezes Okręgu uznali za konieczność kontynuowania dalszej, owocnej współpracy.
 
 
Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

 

 

Warto odwiedzić


 

Logowanie